روسا و ناظرين امور انتقال برق بوشهر گردهم آمدند

بمنظورتامين برق پايدار و مطمئن در استان بوشهرو بررسي مشكلات موجود ، با حضور مهندس حمزه روغنيان معاون بهره برداري برق فارس ، روساي نواحي و ناظرين امور انتقال برق بوشهر ، مسائل و مشكلات پيش رو در تامين برق مردم غيور استان بوشهر مورد بررسي قرار گرفت .
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شر كت برق منطقه اي فارس مهندس حمزه روغنيان معاون بهره برداري اين شركت خدمت رساني و تامين رفاه مردم را در اولويت كارها دانست و اظهار داشت : صنعت برق فارس كوشيده است تابراساس سياست هاي كلي وزارت نيرو نسبت به تحقق اهداف سازمان و دستيابي به چشم انداز ترسيم شده گام هاي اساسي بردارد و بحمدالله تا كنون در تامين برق مردم تلاش بسياري انجام شده است . مهندس روغنيان تامين خدمات اساسي نظير تامين آب و برق مردم را در شرايط فعلي كاري پر اهميت دانست وگفت : ماخدمت رساني را صرفا بخاطر رضايت حال مردم انجام مي دهيم و همواره بدنبال رضايت مشتريان خود هستيم ، اين مسئله براي ما يك اصل به شمار مي رود . روغنيان در ادامه از تلاش همكارانش درگذر از پيك سال جاري اشاره كرد و خاطر نشان ساخت : در بدست آوردن رضايت مشتري ارزش اجتماعي ، معنوي و اخلاقي ويژه اي نهفته است كه ما به اين بخش بيشتر اهميت مي دهيم . بحمدالله همكارانم در گذر از پيك تابستان سال جاري با تلاش مضاعف ، برنامه ريزي دقيق و شناسايي و ارائه راهكار هاي برون رفت از بحران ، كارنامه قابل قبولي ارائه دادند كه صميمانه ازيك يك آنها تقدير و تشكر مي كنم . معاون بهره برداري برق فارس يكي از وظائف مهم متخصصين عرصه صنعت برق براي گذر ازپيك برق را فرهنگ سازي دربخش هاو حوزه هاي مختلف و همسو كردن مردم درراستاي همكاري با صنعت برق همچنين شناسايي مشكلات و رفع موانع در مسير برق رساني و عبور از پيك برق در تابستان سال آتي دانست . روغنيان همكاري ، همدلي و تجربه مهندسين برق را در رفع نگراني ها وچالش هاي فعلي فرصتي مناسب دانست و گفت : در نيمه دوم امسال فرصتي مناسب حاصل شده است تا باتفاق يكديگر مشكلات و نگراني هاي برق رساني را مرتفع كنيم در صورتي كه به اين فرصت مناسب توجه نشود به تهديد تبديل خواهد شد و در مسير كار موانع و مشكلات متعددي ايجاد خواهد كرد . گزارش ارسالي حاكي از اين است كه در اين جلسه مهندس حشمتي مدير امورانتقال برق بوشهر گزارش عملكرد و فعاليت امور مربوطه در گذر از بحران تابستان را در شش ماهه اول سال جاري با ارائه پاورپوينت با طلاع همكاران رساند سپس روساي نواحي و ناظرين مسائل و مشكلات كاري خود را مطرح كردند . در ادامه جلسه نيز مدير ديسپاچينگ بوشهر با ارائه اسلايد به گزارش عملكرد و مشكلات حوزه مربوطه پرداخت و مهندس روغنيان نيز با ارئه راهكار ، به سئوالات همكاران پاسخ داد .
کد خبر : 87405
تاریخ : شنبه ، ١٩ آبان ١٣٩٧ ١١:٥٠
تعداد بازديد : ٦٢٠
فرستنده خبر : عليرضا شعله