توسط شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران و در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده با نگاه اقتصاد مقاومتي

فاز دوم كارگاه تعميرات تجهيزات توزيع راه اندازي شد

در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده با نگاه اقتصاد مقاومتي و اقدام عملي به آن در نگهداري و تعميرات شبكه هاي توزيع طي دو ماه گذشته اقدامات موثري در كارگاه جديد التاسيس تعميرات تجهيزات توزيع در شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران انجام شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع غرب مازندران، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت در اين باره گفت: درراستاي تجميع قراردادهاي محدود تعميرات كليدهاي قدرت، رلياژ و سرويس ايستگاه هاي توزيع زميني امكان تشكيل فاز دوم كارگاه تعميرات تجهيزات در حوزه اين شركت فراهم شد. وي گفت: اين قرارداد در راستاي پياده سازي استاندارد تعميرات نگهداري با تعيين اهداف در سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت منعقد شد. در اهداف كوتاه مدت، تعميرات و اصلاح نقاط مانوري و ورود مجدد آنها به چرخه عمليات در نظر است، اهداف ميان مدت نيز به بازديد، سرويس و تست دوره اي از تجهيزات اورهال شده و اجراي سرويس دوره اي آنها مي پردازد و در اهداف بلند مدت و پايان تعميرات اساسي، نگهداري تعميرات پيشگيرانه با حد اقل هزينه پياده سازي مي شود. در طول پياده سازي اهداف يادشده و آشنايي گروه هاي درون شركتي، تجهيزات مدرن و جديد به عنوان يك اصل مورد نظر قرار مي گيرد. مديرعامل شركت افزود :علي رغم گذشت تنها دو ماه از شروع فعاليت اين قرارداد تا كنون تجهيزات فشار متوسطي كه در شبكه دچار عيوب فني شده و در صورت تعويض و جايگزيني با تجهيزات نو هزينه اي معادل 15 ميليارد ريال به شركت تحميل مي كرد كه با سرويس و تعمير آنها توسط نيروهاي كارگاه تعميرات كليد با تكيه بر دانش و تجهيزات داخلي با صرف هزينه معادل 300 ميليون ريال در شبكه بازيابي مجدد و با ضمانت يك ساله وارد مدار شد. همچنين در طي مدت اين دو ماه نسبت به بازيابي 7 دستگاه سكسيونر گازي هوايي، 12 دستگاه ديژنكتور نيمه روغني و گازي، 6 دستگاه سكسيونر قابل قطع زير بار زميني و يك دستگاه ريكلوزر با موفقيت اقدام شد كه ارزش بازيافتي آنها به بيش از 3 ميليارد ريال مي رسد. فرح زاد ابراز اميدواري كرد: روند موفقيت ايجاد شده در اين كارگاه استمرار يافته و با تلاش همكاران شاهد صرفه جويي مناسب اقتصادي در مقوله بهره برداري و ارتقاي همه جانبه فعاليت هاي تعميرات و توسعه آن با هدف اشاعه عملكرد كارگاه به ساير شركت هاي توزيع در سطح كشور باشيم.
کد خبر : 87402
تاریخ : شنبه ، ١٩ آبان ١٣٩٧ ٠٧:٢١
تعداد بازديد : ٦٥٧
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا