مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو در حاشيه نمايشگاه برق عنوان كرد

ارائه تمامي كنتورهاي مورد نياز بازار داخلي در نمايشگاه هجدهم برق

مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو ارائه تمامي كنتورهاي مورد نياز بازار داخلي در نمايشگاه هجدهم برق را ويژگي مهم اين نمايشگاه عنوان كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير ، "عبدالصاحب ارجمند" مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو در حاشيه روز چهارم برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران در كنفرانسي مطبوعاتي اظهار داشت: نمايشگاه امسال از نظر تعامل و مشاركت شركت هاي خصوصي داخلي و خارجي داراي رونق بيشتري نسبت به سالهاي قبل است.
وي افزود: نوع كالاهاي ارائه شده از سوي شركت هاي فعال در صنعت برق ايران نشان مي دهد كه بخش خصوصي صنعت برق به بحث تحقيقات ورود كرده كه اين اتفاق بسيار مهمي است.
ارجمند با بيان اينكه در زمينه ارائه كنتورهاي برق، توليدكنندگان داخلي به صورت گسترده در نمايشگاه حضور دارند، گفت: امسال براي نخستين بار، تمامي كنتورهاي مورد نياز بازار داخلي كشور در تمامي كلاس ها عرضه شده و بالاترين نوع كنتور مورد نياز كشور، امسال از سوي توليدكنندگان داخلي عرضه شده است.
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو تصريح كرد: همچنين توليدكنندگان داخلي به موضوع كپسول هاي عايق و نگهدارنده پست هاي GIS و تجهيزات شبكه ورود كرده اند كه ساخت داخل اين تجهيز مي تواند در توسعه شبكه برق كشور بسيار مثمر ثمر باشد.
ارجمند با بيان اينكه كابل هاي زيردريايي از تكنولوژي بالايي برخوردارند، گفت: براي اولين بار در دهه 80 شمسي يك شركت داخلي اقدام به توليد كابل 20 كيلوولت زيردريايي كرد كه براي ارتباط بين جزيره قشم و هنگام استفاده شد، امسال براي نخستين بار شركت هاي داخلي به توليد كابل زيردريايي با ولتاژ بالا تا 132 كيلوولت ورود كرده اند.
وي افزود: همچنين براي نخستين بار نمونه آزمايشي كابل 400 كيلوولت ساخت داخل در نمايشگاه برق ارائه شده كه اين موضوع از ورود شركت هاي ايراني به توليد كابل هاي ولتاژ بالا حكايت دارد؛ كابل هايي كه توسط شركت هايي با تعداد معدود و انگشت شمار در جهان توليد مي شوند.
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو در خصوص سرقت برق از شبكه برق كشور گفت: در سالهاي گذشته، 3 تا 4 درصد تلفات شبكه برق كشور، مربوط به سرقت برق بود، با اقداماتي كه انجام شد نظير نصب كنتورهاي هوشمند و تغيير در پايه هاي تجهيزات شبكه برق، سهم سرقت برق در تلفات شبكه به زير يك درصد رسيد
کد خبر : 87388
تاریخ : دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧ ١٥:٠٣
تعداد بازديد : ٦٨٦
فرستنده خبر : مهري آقاحاجي