دستيار وزير نيرو در امور كميسيون همكاري هاي ايران و روسيه

تحريمها آهنگ توسعه صنعت برق را متوقف نخواهد كرد

دستيار وزير نيرو در امور كميسيون همكاري هاي ايران و روسيه با اشاره به حضور 512 شركت داخلي و خارجي در نمايشگاه صنعت برق ايران، گفت: آهنگ توسعه صنعت برق ايران با وجود تحريم ها متوقف نخواهد شد و خوشبختانه امروزه بخش اعظمي از تجهيزات مورد نياز بخش برق در داخل كشور توليد مي شود.
به گزارش پايگاه خبري توانير، "داود ميرزاخاني" در حاشيه بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران با تاكيد بر اينكه اين رويداد بين المللي در سطح كيفي بسيار خوبي برگزار شده است، عنوان كرد: با وجود اعمال تحريم هاي جديد از سوي آمريكا، حضور شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه بسيار پررنگ بوده است. در اين بين شركت هاي روسي نيز فعاليت خوبي را در اين زمينه آغاز كرده اند و آماده هستند تا با وجود اعمال تحريم هاي جديد پروژه هاي جديدي را با ايران شروع كنند.
وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه فرصت مناسبي را براي آشنايي شركت هاي خارجي و داخلي ايجاد كرده است، گفت: همواره يكي از بهترين مكان هاي آشنايي شركت هاي داخلي و خارجي نمايشگاه هاي تخصصي است و اين رويداد بين المللي نيز اين ظرفيت را داشته و خواهد داشت كه پل ارتباطي خوبي بين شركت هاي داخلي و خارجي باشد.
ميرزاخاني تصريح كرد: در اين بين با وجود تنگناهاي اقتصادي و تبليغات گسترده آمريكا در طي چند ماه اخير بر عليه كشور باز هم شاهد حضور پرشور شركت هاي داخلي و خارجي در اين دوره از نمايشگاه بين المللي صنعت برق همزمان با اعمال تحريم هاي تحميلي جديد بر عليه كشور هستيم.
دستيار وزير در امور كميسيون دائمي همكاري هاي تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه با تاكيد بر اينكه برق زيرساخت اصلي صنايع كشور است، ادامه داد: تلاشگران بخش برق براي تداوم فعاليت مستمر بخش صنعت تمام توان خود را به منظور تامين پايدار برق كشور و تجهيزات مورد نياز آن به كار گرفته اند تا هيچ خللي در خدمات رساني اين عرصه مهم و حياتي كه رابطه اي مستقيم با آرامش و امنيت مردم دارد ايجاد نشود.
وي تاكيد كرد: حضور 512 شركت داخلي و خارجي در اين رويداد بين المللي حاكي از آن است كه آهنگ توسعه صنعت برق ايران با وجود تحريم هاي آمريكا متوقف نخواهد شد و خوشبختانه امروزه بخش اعظمي از تجهيزات مورد نياز بخش برق در داخل كشور توليد مي شود.
کد خبر : 87387
تاریخ : دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧ ١٣:٤٨
تعداد بازديد : ٦٧٨
فرستنده خبر : مهري آقاحاجي