مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در نمايشگاه پدافند غيرعامل استان مازندران

پدافند غير عامل تضمين كاهش آسيب پذيري تاسيسات برق

با پدافند غير عامل آسيب پذيري تاسيسات و شبكه برق به حداقل رسيده و پايداري و قابليت اطمينان شبكه و تاسيسات برق تضمين مي شود.
به گزارش پايگاه خبري توانير ببه نقل از روابط عمومي توزيع غربب مازندران، مهندس فرح زاد مديرعامل اين شركت در نمايشگاه پافند غيرعامل استان مازندران كه با حضور سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت: با اجراي برنامه هاي زير ساختي و هوشمندانه پدافند غيرعامل مي توان از بروز هر گونه حادثه و يا اتفاقاتي كه باعث وقفه در ارايه خدمت رساني به مردم مي شود جلوگيري كرد.
وي افزود: با پدافند غير عامل آسيب پذيري تاسيسات و شبكه برق به حداقل رسيده و پايداري و قابليت اطمينان شبكه و تاسيسات برق تضمين مي شود.
گفتني است اين نمايشگاه به مناسبت هفته پدافند غيرعامل به مدت سه روز در شهرستان ساري با حضور دستگاه هايي اجرايي استان برگزار شد كه شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران به ارايه دستاوردهاي اين شركت در زمينه پدافند غيرعامل و ارايه خدمات به مشتركان پرداخت.
کد خبر : 87383
تاریخ : دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧ ٠٩:٣٧
تعداد بازديد : ٥٢٩
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا