عضو كميسيون انرژي مجلس در حاشيه نمايشگاه برق تاكيد كرد

پيشتازي صنعت برق ايران در منطقه

بختيار در حاشيه بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران با تاكيد بر اينكه صنعت برق ايران يكي از صنايع پيشتاز در منطقه است، عنوان كرد: صنعت برق كشورمان به لحاظ تكنولوژي، پيشرفت و توسعه رشد بسيار خوبي در منطقه پيدا كرده است.
به گزارش پايگاه خبري توانير،صنعت برق ايران در منطقه پيشتاز است/
عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه صنعت برق ايران يكي از صنايع پيشتاز در منطقه است، گفت: اين دوره از نمايشگاه برق با وجود هجمه هاي آمريكا و تحريم هاي تحميلي بر كشور از رونق بسيار خوبي برخوردار بوده و شاهد ارائه آخرين دستاوردهاي صنعت برق در داخل كشور هستيم.
علي بختيار در حاشيه بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، با تاكيد بر اينكه صنعت برق ايران يكي از صنايع پيشتاز در منطقه است، عنوان كرد: صنعت برق كشورمان به لحاظ تكنولوژي، پيشرفت و توسعه رشد بسيار خوبي در منطقه پيدا كرده است و اين دوره از نمايشگاه برق نيز با وجود هجمه هاي آمريكا و تحريم هاي تحميلي بر كشور از رونق بسيار خوبي برخوردار بوده است.
وي با اشاره به حضور فعال 512 شركت داخلي و خارجي در هجدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران، گفت: صنعت برق كشور ما صنعتي رو به جلو است و با وجود تنگناهاي اقتصادي شاهد ارائه آخرين دستاوردهاي عرصه برق در داخل كشور هستيم.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: البته در اين ميان صنعت برق با مشكلاتي در زمينه قيمت ها، تعرفه ها و... مواجه است كه درصدديم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع آن ها در بودجه 98 و ساير قوانين موجود در اين بخش اقدام كنيم.

کد خبر : 87379
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١٧:٢٦
تعداد بازديد : ٦٣٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور