سخنگوي صنعت برق تشريح كرد

دشواري هاي صنعت برق براي پر كردن فاصله 44 توماني قيمت تمام شده با تعرفه تكليفي برق

سخنگوي صنعت برق مي گويد: سه الگوي «اصلاح تعرفه ها»، «صدور كارت انرژي» و «تغييرات پله هاي مصرفي» به عنوان پيشنهادات وزارت نيرو براي اصلاح مصرف برق مطرح شده كه يكي از اين سه روش براي مديريت مصرف انتخاب و اعمال خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، «محمودرضا حقي فام» امروز شنبه در نشستي خبري كه به مناسبت هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران برگزار شد، افزود: اصلاح تعرفه ها هم راستا با دو روش ديگر «كارت انرژي» و «افزايش پله هاي تعرفه اي» قرار دارد.
وي ادامه داد: تجربه نشان مي دهد افزايش پله ها اگر اجرا شود، هر سال با تغييرات اقتصادي كشور، اين پله ها به اصلاح نياز پيدا مي كند.
معاون توانير اظهار داشت: قيمت تمام شده برق بر اساس آمارهاي امسال حدود 110 تومان و قيمت تكليفي 66 تومان است؛ البته اين تبصره را بايد مورد توجه قرار دهيم كه سوخت و مواد اوليه توليد اين انرژي به عنوان يارانه تامين مي شود و هزينه تمام شده برق براي اقتصاد كشور، بسيار بيشتر از 110 تومان است.
وي در مورد اصلاح تعرفه هاي برق گفت: در حال حاضر به پرمصرف ها 10 برابر كساني كه برق را درست مصرف مي كنند بيشتر يارانه برخوردار مي شوند؛ پيشنهادي كه وزارت نيرو داده اين است كه مصرف برق در سطح الگوي مصرف به قيمت يارانه اي عرضه شود اما كسي كه بالاتر از اين الگو مصرف مي كند، بايد قيمت تمام شده را پرداخت كند.
حقي فام در پاسخ به اين پرسش كه الگوها چگونه تعريف شده اند؟ گفت: بر اساس الگوي هاي پيشنهادي، در مورد مناطق عادي به غير از ماه هاي گرم سال، هر ماه 300 كيلووات ساعت به ازاي هر مشترك تعريف شده است؛ هم اكنون 86 درصد مردم اين الگو را رعايت مي كنند.
سخنگوي صنعت برق در مورد قراردادهايي كه با بخش خصوصي منعقد شده است، گفت: در اجراي پروژه هاي صنعت برق، كالاها گاها سه برابر افزايش پيدا كرده و ما نيز نمي توانيم قراردادها را لغو كنيم؛ بنابر اين بايد در يك كار مشترك با نهادهاي ذيربط مانند بانك مركزي و سازمان هاي نظارتي اين مشكلات را حل كنيم.
وي ادامه داد: مرز بين مجلس و بانك مركزي و وزارت نيرو و بخش خصوصي بايد برداشته شود و اين چالش به عنوان يك چالش همگاني پذيرفته شود و هر كدام از ما در اين مسير گام برداريم كه چگونه مي توانيم اين مساله مشترك را حل كنيم.
حقي فام در اين خصوص افزود: قيمت تمام شده برق به عنوان يك كالا، حتي هزينه نگهداري و انشعاب را هم تامين نمي كند؛ به عنوان نمونه، هزينه هاي صنعت برق براي هر انشعاب دو تا سه برابر دريافتي هاي صنعت برق از مشتركان است.
سخنگوي صنعت برق اضافه كرد: اگر اقتصاد صنعت برق درست شود، مي توانيم بيكاري در مهندسي كشور را تعديل كنيم؛ بهترين نيروهاي انساني ما به دليل مشكلاتي كه در اقتصاد برق وجود دارد، با مشكل بيكاري مواجه هستند؛ وقتي مي گوييم 40 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي بدهكاريم و سه هزار ميليارد تومان پروژه در اين زمينه متوقف شده، به اين معني است كه نيروي انساني مهندسي ما بيكار شده است.
وي در مورد صادرات خدمات فني مهندسي در صنعت برق گفت: اين رقم در سالهاي گذشته كاهش پيدا كرده است و هم اكنون نسبت به 20 ميليارد دلار ظرفيتي كه سنديكاي صنعت برق ايران برآورد كرده است، الان با ظرفيت يك بيستم انجام مي شود.

کد خبر : 87377
تاریخ : شنبه ، ١٢ آبان ١٣٩٧ ٢٠:٤٠
تعداد بازديد : ٥٢٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور