وزير نيرو

بخش خصوصي جزء جدايي ناپذير از بدنه صنعت برق است

وزير نيرو با اشاره به اينكه حدود 60 درصد برق توليدي كشور توسط بخش خصوصي عرضه مي شود، گفت: اين بخش جزء جدانشدني از پيكره صنعت برق به شمار مي آيد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر رضا اردكانيان در افتتاحيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق گفت: اين رويداد بين المللي درصدد عرضه توانمندي هاي داخلي و همچنين استفاده از شركت كنندگان خارجي براي اطلاع و آشنايي با ظرفيت ها و نوآوري هاي بخش صنعت برق در خارج از كشور است.
وي با اشاره به حضور 70 شركت خارجي از 18 كشور صاحب فناوري و پيشرو صنعت برق در اين دوره از نمايشگاه صنعت برق، عنوان كرد: يكي از فوايد اصلي برپايي چنين نمايشگاهي برگزاري جلساتي كه در حاشيه آن تشكيل مي شود در روز افتتاحيه اين نمايشگاه نيز نشستي ميان مسئولان وزارت نيرو با تشكل ها و فعالان بخش خصوصي صنعت برق برگزار گرديد كه در شرايط فعلي كشور فرصت مناسبي براي تعامل و رايزني به منظور چاره جويي براي حل مشكلات اين صنعت خواهد بود.
وزير نيرو صنعت برق را يكي از زيربنايي ترين عرصههاي فعاليت و توسعه در تمامي دنيا به ويژه كشورهاي در حال توسعه برشمرد و افزود: اين بخش همواره در ارتباط نزديك با جامعه علمي بوده و از ظرفيت هاي علم و فناوري براي بهبود كار خود بهره مند شده است.
اردكانيان با تاكيد بر كاهش فشارهاي مالي در بخش خصوصي، عنوان كرد: وزارت نيرو به منظور گشايش و كاهش فشارهاي مالي در بخش خصوصي، از مكانيزم هاي تبصره هاي بودجه سال 97 استفاده كرده تا از تهاتر بدهي ها بين شركت هاي بخش خصوصي و بانك مركزي به صورت قانوني بهره مند شود.
وي مشاركت فعالانه بخش خصوصي را به عنوان يك ضرورت جدي دانست و افزود: تاكيد ما در بخش برق به سمت اتكاي بيشتر به بخش خصوصي است؛ به گونه اي كه دولت بتواند نيازها را در سطح پايه تامين كند و يك تسهيلگر براي ارتباط بين مولدين و مصرف كنندگان باشد.
وزير نيرو تصريح كرد: با توجه به سرمايه گذاري وسيعي كه در صنعت برق شده است، امروز به حدي از خودكفايي رسيده ايم كه بايد بطور جدي در ارتباط با عرضه خدمات و تجهيزات مهندسي چشم به بازارهاي خارج از كشور به ويژه در منطقه داشته باشيم.
اردكانيان ادامه داد: سازندگان و ظرفيت هاي ساخت داخل بايد به شكل جدي تري چشم به بازارهاي خارج از كشور داشته باشند و اين مستلزم حضور فعال، سرمايه گذاري و همكاري و پشتيباني از يكديگر است.
وزير نيرو با بيان اينكه نفع ملي، آينده فرزندان مان و برپا بودن صنعت به چكونگي تفكر امروز ما وابسته است، گفت: مي بايست موضوع برق و انرژي به يك مشغله همگاني تبديل شود و بايد بتوانيم تغيير مدل ذهني و رفتاري در نگرش به اين صنعت به وجود آوريم تا موضوع و اهميت برق براي ديگران هم مشغله شود.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه بيش از نيمي از برق توليدي كشور توسط بخش خصوصي عرضه مي شود، ادامه داد: تاكيد بيشتر اين وزارتخانه در بخش برق اتكاي بيشتر به بخش خصوصي است تا بتواند نيازها را در سطح پايه تامين كند و يك تسهيل گر براي ارتباط بين مولدها و مصرف كنندگان باشد

کد خبر : 87376
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١٥:٠٠
تعداد بازديد : ٦٠٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور