مديرعامل شركت توانير

نمايشگاه صنعت برق فرصتي براي انتقال تجارب ميان شركت هاست

مديرعامل شركت توانير با مهم ارزيابي كردن برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران خاطرنشان كرد: برپايي اين نمايشگاه فرصتي مناسب براي ارائه توانمندي هاي بخش خصوصي و فعال در صنعت برق و انتقال تجارب با ساير كشورهاست.
به گزارش پايگاه خبري توانير، "محمدحسن متولي زاده" اظهار داشت: در مدت برگزاري نمايشگاه مديران و مسئولان صنعت برق به طور مستقيم و رو در رو با شركت هاي فعال در اين حوزه به گفت وگو مي نشينند و از اين فرصت براي آگاهي از توانمندي ها و مشكلات بخش خصوصي فعال در اين حوزه استفاده مي كنند.
وي، صنعت برق را جزو موفق ترين صنايع كشور برشمرد و تصريح كرد: اين صنعت در طول 40 سال گذشته با همه سختي ها، خود را سراپا نگاه داشته و به قله خودكفايي رسيده است كه اين مهم جز با همكاري تنگاتنگ بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي شد.
مديرعامل شركت توانير با اشاره به اهتمام جدي وزارت نيرو و صنعت برق براي تامين برق در تابستان آينده گفت: همه برنامه ريزي ها براي تامين برق پايدار مشتركان انجام شده است اما در اين راه نياز به كمك جدي خود مردم و مصرف كنندگان در سراسر كشور داريم.
متولي زاده با تاكيد براين كه برنامه هاي صنعت برق با نگاه و مبناي تشويق مشتركان به صرفه جويي تدوين مي شود، گفت: طرح هاي مديريت مصرفي كه در تابستان اجرايي مي شود، مشوق محور است به طوري كه اگر مشتركي در اين برنامه ها همكاري كند، هزينه كمتري نسبت به مواقع عادي پرداخت خواهند نمود.
مديرعامل شركت توانير، در شرايط حاضر ساماندهي اقتصاد صنعت برق را از دغدغه هاي مهم مجموعه تصميم گيران وزارت نيرو و صنعت برق دانست و افزود: اگر در سال هاي گذشته اقتصاد صنعت برق سامان گرفته بود، اكنون اين صنعت با مشكلات بدهي هاي انباشته و طرحهاي بر زمين مانده روبرو نبود.
متولي زاده اظهارداشت: ارزان ترين برق دنيا در ايران به مردم عرضه مي شود و دولت يارانه سنگيني را پرداخت مي كند تا برق با قيمت بسيار پايين به مردم ارائه شود و متاسفانه اقشار پرمصرف بيشتر از اين يارانه استفاده مي كنند.
وي با انتقاد از طرح تثبيت قيمت ها در سال 1383 اظهار داشت: اگر اين طرح اجرا نمي شد و قيمت برق متناسب با نرخ تورم دركشور اصلاح مي شد، صنعت برق امروز نه تنها بدهي به توليد كنندگان وپيمانكاران نداشت بلكه طرح هاي توسعه اي به موقع اجرا شده بود.
مديرعامل شركت توانير با بيان اينكه طي ?? سال گذشته رشد مصرف برق در ايران ? برابر رشد جمعيت كشور بوده است، گفت: پاسخگويي به اين رشد نشان دهنده فعاليت چند برابري بخش هاي خصوصي و دولتي فعال در اين صنعت، است. در حالي كه در تمام اين مدت صنعت برق همواره تحت فشار و كمبودهاي اقتصادي فعاليت كرده است و اين حكايت از يك همكاري موثر و تلاش جهادي شركت هاي دولتي و خصوصي اين صنعت دارد.
وي همچنين در بخش ديگري از اين گفت وگو به حمايت از بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: صنعت همواره از بخش خصوصي حمايت كرده و در اين راه ثابت قدم بوده و هست.
مديرعامل شركت توانير با اشاره به برگزاري نمايشگاه بين المللي برق و حضور گسترده شركت هاي ايراني و خارجي، اظهاراميدواري كرد: نتايج حاصل از برپايي اين رويداد براي همه بخش هاي صنعت برق مفيد و در در دستيابي به اهداف صنعت برق موثر باشد.

کد خبر : 87374
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١١:٠٠
تعداد بازديد : ٦١١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور