معاون برق و انرژي وزير نيرو در نشست چالش ها و راهكارهاي صادرات صنعت برق

نقشه راه صنعت برق با همفكري بخش خصوصي تدوين مي كنيم

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به لزوم افزايش صادرات انرژي در سال آتي گفت: براي افزايش صادرات بايد سازوكارهايي در نظر گرفته شود.
به گزارش پايگاه خبري توانير، همايون حائري در نشست بررسي چالش ها و راهكارهاي تحقق اهداف صادراتي صنعت برق كشور كه در حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق كشور برگزار شد، ضمن قدرداني از حضور فعالان اين حوزه گفت: در بخش صادرات تجهيزات در كشور قابليت هاي مناسبي داريم اما نيازمند سازوكارهايي براي توسعه صادرات هستيم تا سازندگان داخلي بتوانند از اين ساز و كار بهره برداري كنند.
وي اظهار كرد: بيشترين صادرات كشور در سال 95 مربوط به صنعت برق بوده كه رقمي معادل 2.7 ميليارد دلار را نشان مي دهد، اما پتانسيل ها در صنعت برق كشور نشان مي دهد كه مي توانيم اعداد صادراتي اين بخش را افزايش دهيم و اين افزايش صادراتي با حمايت دولت از سازندگان داخلي و تسهيل مبادلات بانكي صورت مي گيرد.
حائري با اشاره به گزارش روز گذشته سنديكاي صنعت برق عنوان كرد: اين گزارش از جمله برنامه هايي است كه براي تغيير، تفكر و استراتژي مد نظر قرار خواهد گرفت.
معاون وزير نيرو با بيان اينكه صادرات كشور در زمينه تجهيزات برقي بسيار پر رنگ بوده است، افزود: افزايش صادرات در اين بخش در شرايط كنوني كشور مي تواند بسيار كمك كننده باشد و اميدواريم با كمك يكديگر بتوانيم در اين زمينه پيشرفت كنيم.
وي با اشاره به اينكه سال آينده، سال صادرات انرژي است، تاكيد كرد: اقدامات مناسبي در زمينه صادرات انرژي صورت گرفته است و اكنون هاب انرژي منطقه هستيم و همانطور كه وزير نيرو روز گذشته اعلام كرد، در بخش انرژي هاي نو نيز ساز وكارهاي را در نظر گرفتيم كه سرمايه گذاران بتوانند بخشي از انرژي خود را صادر كنند.
وي در پايان گفت: در زمينه صادرات انرژي دستور كارهاي منسجمي دريافت مي كنيم اما نياز است كه با همفكري شما نقشه راه را مشخص كنيم.

کد خبر : 87373
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١٣:٠٢
تعداد بازديد : ٥٨٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور