مديرعامل شركت توزيع برق غرب استان مازندران در حاشيه نمايشگاه برق خبر داد

اعلام آمادگي 23 هزار مشترك غيرمجاز غرب مازندران براي نصب كنتور

مديرعامل شركت توزيع برق غرب استان مازندران از بهره گيري از كنتورهاي هوشمند تك فاز براي مديريت و كنترل مصرف برق سكونتگاه هاي غيردائم و فصلي خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، كيوان فرحزاد در نشست خبري حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران با اشاره به اينكه اين شركت 9 هزار كيلومترمربع از مناطق غرب استان مازندران را تحت پوشش قرار داده است، عنوان كرد: تنها در سال گذشته حدود 19 ميليون نفر گردشگر در مناطق غربي مازندران(محمودآباد تا رامسر) حضور يافته بودند كه وجود مصرف كنندگان سيار به بزرگترين مشكل اين شركت مبدل شده است.
وي با اشاره به وجود حجم زيادي از سكونتگاه هاي غيردائم و فصلي در منطقه غرب مازندران، گفت: در بخشي از مناطق اين استان به ويژه نقاط كوهستاني غرب مازندران حجم زيادي از مشتركان در بازه زماني كوتاهي در منطقه سكونت دارند و با كاهش دما به ويژه در فصل زمستان به نقاط مبدا خود باز مي گردند به همين دليل با بسياري از اين مشتركان در زمينه قرائت كنتور، مديريت مصرف، دريافت انشعاب مجاز و... با مشكل مواجه هستيم از اين رو درصد استفاده از كنتورهاي هوشمند تك فاز براي مشتركان فصلي هستيم تا به شكل مناسب تري مديريت مصرف اين مشتركان در دستور كار قرار بگيرد.
فرحزاد ادامه داد: بخش ديگري از مشكلات اين مجموعه مربوط به مشتركان غيرمجازي است كه با استفاده از ظرفيت هاي قانوني ماده هشت تاكنون بيش از 23 هزار مشترك غيرمجاز براي نصب كنتور ثبت نام كرده اند و حدود 11 هزار مشترك در يك سال گذشته موفق به دريافت اشتراك مجاز و كنتور برق شده اند.
مديرعامل شركت توزيع برق غرب استان مازندران با اشاره به اينكه در سال گذشته انرژي تحويلي اين شركت 9 درصد رشد پيدا كرده است، گفت: براساس برآورد صورت گرفته حدود 13 درصد فروش شركت افزايش پيدا كرده است و نقصان شبكه به 80 ميليون كيلووات ساعت رسيده است.
وي تصريح كرد: با تدابير صورت گرفته ميزان تلفات شبكه توزيع غرب مازندران در طي بازه زماني يك سال گذشته به حدود 17 درصد رسيده است.
کد خبر : 87368
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١٥:٠٥
تعداد بازديد : ٦٦١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور