برگزاري مانور سنجش آماده به كاري مولدهاي برق مراكز حساس در شيراز

مانور سنجش ميزان آماده بكاري مولدهاي تامين برق مراكز حساس به عنوان يكي از شاخص هاي پدافند غيرعامل، به همت شركت توزيع نيروي برق شيراز با موفقيت برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع نيروي برق شيراز، به مناسبت هفته پدافند غيرعامل، مانور سنجش ميزان آماده بكاري مولدهاي تامين برق مراكز حساس استان فارس و شهرستان شيراز، بدون اعلام قبلي به مراكز مورد نظر از سوي اين شركت و با موفقيت برگزار شد. براساس اين گزارش، طي اين مانور، برق فرودگاه شهيد آيت الله دستغيب شيراز و چند چاه آب، قطع و ميزان آمادگي فرودگاه شيراز خوب ارزيابي شد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شيراز در حاشيه اين رزمايش، گفت: با هدف سنجش ميزان آمادگي مراكز حساس به خاموشي برق و بدون اطلاع قبلي، برق برخي مراكز نظير فرودگاه شهيد آيت الله دستغيب، قطع شد. مهندس جلال زراعت پيشه اضافه كرد: در اين مانور و بدون اطلاع قبلي، شرايط حادثه غيرمترقبه شبيه سازي و پاسخ شبكه و رفتار انساني به مشكل، ارزيابي شد. زراعت پيشه گفت: خوشبختانه برخي دستگاه ها و مراكز نظير فرودگاه شيراز، واكنش درستي به اين شبيه سازي داده و ظرف مدت كوتاهي از اعمال خاموشي توسط ديسپاچينگ توزيع برق شيراز، ژنراتورها را وارد مدار كردند. وي با تصريح اينكه رفتار تمام مراكز حساس قرار گرفته در محدوده ي اجراي مانور، بررسي و ارزيابي شده است، گفت: خوشبختانه برخي از اين مراكز رفتاري منطقي و درست را نشان داده و برخي نيز پيش بيني هاي لازم را براي مواقع بحران انجام نداده بودند. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شيراز، با بيان اينكه پدافند غيرعامل به معناي مصونيت در مقابل تهديدات است؛ گفت: تهديدات به دو بخش طبيعي و غيرطبيعي (انساني) تقسيم شده است و هدف پدافند غيرعامل ايجاد و حفظ آمادگي در برابر تمام وقايع طبيعي و انساني است. معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شيراز نيز با بيان اينكه رزمايش سنجش آمادگي مراكز حساس در زمان خاموشي غيرقابل پيش بيني، با موفقيت برگزار شد، گفت: اين مانور، حركتي بود براي ارزيابي وضعيت مراكز حساس استان فارس و شهرستان شيراز. مهندس محمدرضا منصوري صبا گفت: برخي مراكز حساس نظير فرودگاه شيراز واكنش بسيار منطقي و سريع در اين مانور داشتند اما برخي مراكز نيز پيش بيني لازم را براي تامين و ايجاد زيرساخت هاي مواجهه برا ي شرايط بحراني و وقوع حوادث غيرمترقبه ميبايست تلاش بيشتري نمايند . منصوري صبا با يادآوري تعاريف پدافند غيرعامل، گفت: اركان پدافند غيرعامل شامل افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ، ارتقاء پايداري ملي با مشاركت مردمي و تسهيل مديريت بحران در مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي باشد وي گفت: شركت توزيع نيروي برق شيراز اقداماتي را در زمينه پدافند غيرعامل اجرايي كرده است كه شامل آموزش كاركنان و فرهنگ سازي، تدوين سناريوهاي برق رساني به مشتركين در شرايط بحراني و اضطراري، ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي لازم با هدف اجراي سناريوهاي بدبينانه و ايجاد نقاط رينگ در شبكه هاي توزيع برق است منصوري صبا همچنين، اجراي پروژه هاي اتوماسيون شبكه، مقاوم سازي شبكه هاي توزيع برق، اجراي رزمايش پدافند غيرعامل و مديريت بحران در طول سال با هدف ارزيابي آمادگي، كنترل آماده به كاري مولدهاي اضطراري مشتركين حساس و مراكز حياتي و تامين تجهيزات مقابله با شرايط بحراني، را از ديگر اقدامات شركت توزيع نيروي برق شيراز در زمينه پدافند غيرعامل اعلام كرد. معاون شركت توزيع نيروي برق شيراز خاطرنشان كرد كه اجراي مانور كنترل آماده بكاري مولدهاي مراكز حياتي و حساس استان فارس، يكي از اقدامات مهم اين شركت در زمينه پدافند غيرعامل محسوب مي شود كه با برنامه ريزي دقيق، اجرايي شده است. منصوري صبا توضيح داد كه در مانور اجرا شده، برق فرودگاه شهيد آيت الله دستغيب شيراز و برخي از مخازن چاه هاي آب، به عنوان 2 مركز مهم و حساس و حياتي فارس و شيراز قطع شد كه واكنش فرودگاه شيراز به موقع، منطقي و صحيح سريع ارزيابي شد. براساس اين گزارش، از 6 تا 12 آبان ماه به عنوان هفته پدافند غيرعامل تعيين و در تقويم ايران ثبت شده است.
کد خبر : 87362
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ١٢:٠٢
تعداد بازديد : ٦٣١
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي