رزمايش بزرگ پدافند غير عامل صنعت برق در شمال استان كرمان

رزمايش قطع برق مناطق حساس استان همزمان با سراسر كشور در شهرستان كرمان برگزارشد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع شمال استان كرمان، معاون بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت با اشاره به اجراي مانور سراسري آماده به كار بودن مولدهاي برق اضطراري مراكز حساس استان، گفت: رزمايش قطع برق مناطق حساس استان همزمان با سراسر كشور در شهرستان كرمان برگزارشد. محسن قراچه داغي با اشاره به اجراي مانور آماده به كار بودن مولدهاي برق اضطراري مراكز حياتي، حساس و مهم استان و رزمايش قطع برق اين مناطق، اظهار داشت: با توجه به منويات مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر موضوع پدافند غير عامل و به مناسبت هفته پدافند غيرعامل با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت نيرو و شركت توانيردر تاريخ 9-8-97 به صورت همزمان در كل مراكز استان ها مانور قطع برق مراكز حياتي, حساس و مهم انجام شد كه آمادگي اين مراكز را درشرايط بحراني موردارزيابي قرارگرفت. معاون ديسپاچينگ شركت توزيع برق شمال استان كرمان تصريح كرد: در منطقه شمال استان كرمان، سال گذشته نيز اين مانور در نقاط حساس و كاربردي مركز استان با موفقيت انجام پذيرفت. قراچه داغي بيان كرد: امسال در چهار نقطه با هماهنگي دفتر مديركل پدافند غير عامل استانداري (شامل فرودگاه، مركز تصفيه آب آشاميدني شهر كرمان، مركز ديسپاچينگ جنوبشرق، انبارسوخت مركزي) كه جزو مراكز حساس و مهم محسوب مي شوند براي اجراي اين مانور انتخاب شدند. با توجه به شرايط موجود و آماده بودن شرايط ارزيابي هفت نقطه ديگر نيز توسط خود شركت به منظور آمادگي و ورزيدگي پرسنل و ستاد پدافند غيرعامل قطع گرديدند. معاون ديسپاچينگ شركت توزيع برق شمال استان كرمان اظهار داشت: رأس ساعت 14:30 با صدور فرمان سراسري توسط سردار جلالي، فرمانده پدافند غيرعامل كشور بلافاصله پيام به واحدهاي عملياتي استان صادر و برق مراكز پيش بيني شده راس ساعت مقرر قطع و پس از سي دقيقه قطعي برق ؛تامين برق اين مراكز از طريق مولد اضطراري موجود انجام پذيرفت. وي با اشاره به اينكه طول برگزاري اين مانور در شمال استان كرمان 30دقيقه بوده است، بيان كرد: پس از اتمام اين مانور نيز در ساعت 15، برق اين مراكز مجددا وصل و در حقيقت آزمايشي در راستاي آمادگي در شرايط اضطراري و تامين برق پايدار صورت پذيرفت. وي افزود: براساس دستور العمل ابلاغي سازمان پدافند غير عامل كشور، مراكز حياتي، حساس، مهم و ضروري بايد خودشان مجهز به مولد برق اضطراري باشند. معاون ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تصريح كرد: براين اساس اين مراكز بايد حداقل يك هفته برق مراكز خود را در شرايط اضطراري تامين و سوخت و مسائل جانبي را پيش بيني كنند. قراچه داغي با بيان اينكه سالي يك بار بايد اين مانورها و كنترل هاي لازم انجام شود، گفت: شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان تمامي مراكز مهم استان را شناسايي و هر سال باتوجه به هماهنگي هاي كه با استانداري دارد، تعدادي از اين مراكز را براي اجراي اين مانور در برنامه دارد تا همه مراكز آمادگي لازم را به دست آورده و در شرايط اضطراري برق خود را تامين كنند. وي افزود: خوشبختانه مانور فوق باكيفيت وكميت قابل قبول صورت گرفت و مشكلي در زمينه برگزاري رزمايش و مانور نداشتيم. قراچه داغي بيان كرد: مراكز حياتي، حساس، مهم و ضروري با توجه به اهميت شاخص آنها تعريف شده و مشخص مي باشند. مولدهاي اضطراري تامين برق نيز بسته به نوع مراكز و سازمان ها، جانمايي و برق خود را در شرايط اضطراري تامين مي كنند تا در زمان هاي بحراني دچار وقفه درخدمات رساني نشوند. گفتني است اين رزمايش با رمز يا اباعبداله حسين وبه يادشهيد مدافع حرم بافنده همسر همكار عزيزمان وبا مشاركت پايگاه مقاومت بسيج امام علي(ع) برگزار شد.
کد خبر : 87360
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧ ٠٨:٣٨
تعداد بازديد : ٦٣٧
فرستنده خبر : فاطمه غلامي