كاهش 110مگاواتي پيك برق تبريز در سال 98

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز كاهش پيك بار ابلاغ شده از سوي توانير براي اين شركت در سال 98 را 110.1 مگاوات اعلام كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، عادل كاظمي، با اعلام خبر فوق افزود: ماموريت هاي ويژه براي عبور از پيك سال 98، در چهار بخش طرح هاي ويژه ملي، برنامه هاي مديريت سمت تقاضا، طرح هاي بهينه سازي، راهبردي و نگهداري شبكه و بهره وري اقتصادي به شركت توزيع برق تبريز ابلاغ شده است.
وي در ادامه گفت: با تشريح وظايف اصلي خدمات انرژي يا ESCO، تشكيل كار گروهي متشكل از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز و همكاران علاقه مند در حوزه مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق تبريز، در دستور كار قرار گرفت.
وي در خصوص طرح هاي بهينه سازي راهبردي و نگهداري شبكه تشريح كرد: اجراي سياست هاي ابلاغي درخصوص مديريت دارايي با تاكيد بر ارتقاي فرآيندهاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، ارتقاي توان راهبري شبكه، هوشمند سازي، رويت پذيري و توسعه نقاط مانور، اجراي سياست هاي ابلاغي در خصوص ارتقاي سامانه هاي اطلاع رساني و پاسخگويي به مشتركان و اجراي سياست هاي ابلاغي در خصوص بهبود سطح ايمني كاركنان از ديگر ماموريت هاي ويژه ابلاغي براي اين شركت است.
كاظمي با تاكيد بر تدوين و اجراي برنامه هاي مديريت مصرف در پيك بار 98، گفت: شناسايي مشتركين پر مصرف به تفكيك هر تعرفه، شناسايي مساجد پر مصرف و تهيه بانك اطلاعاتي از اين مشتركان در دستور كار اين شركت قرار گرفته است.
وي در خصوص برنامه هاي مديريت سمت تقاضا گفت: مي بايست جهت اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تدوين شده در ضوابط اجرايي برنامه هاي پاسخگويي بار، با حداكثر پتانسيل از هم اكنون با اعزام مروجين مديريت مصرف، اقدام شود.
مديرعامل شركت توزيع برق تبريزبا اشاره به موضوع بهره وري اقتصادي گفت: افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي جاري شركت و تمركز كاركنان به ماموريت هاي اصلي سازمان، گفت اعمال كنترل هاي مناسب و مديريت هوشمند منابع سرمايه اي با هدف اجراي طرح هاي داراي اولويتدار و تسويه بدهي هاي توليدكنندگان و پيمانكاران با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از طرح هاي ابلاغي در اين بخش است.
گفتني است ماموريت هاي ويژه براي گذر از پيك بار سال 98 از سوي حسن متولي زاده، مديرعامل شركت توانير به عادل كاظمي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز ابلاغ شده است.
کد خبر : 87345
تاریخ : شنبه ، ١٢ آبان ١٣٩٧ ١٤:٥٠
تعداد بازديد : ٥٨٠
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم