ديدار نمايندگان شهرستان هاي خوانسار ،گلپايگان و سميرم با مديرعامل برق منطقه اي اصفهان

در دو ديدار جداگانه نمايندگان مردم شهرستان هاي خوانسار ، گلپايگان و سميرم در مجلس شوراي اسلامي با مهندس رسول موسي رضايي مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان ديدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان در اين ديدار ها مهندس موسي رضايي مديرعامل اين شركت به اقدامات انجام گرفته در تامين برق پايدار و مطمئن در شهرستانهاي فوق اشاره كرد . مهندس موسي رضايي در ديدار با علي بختيار نماينده مردم خوانسار و گلپايگان گفت : در منطقه گلپايگان و خوانسار با افزايش ظرفيت پست قديم گلپايگان و احداث پست كنجدجان مشكل عمده در تامين برق منطقه نداريم و پست جديد در منطقه صنعتي گلپايگان نيز تا پايان سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد . مديرعامل برق منطقه اي اصفهان در ديدار با سليمي نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي نيز به پست در دست احداث 230 كيلو ولت سميرم اشاره نمود و گفت : تا پايان سال آينده اين پست نيز به بهره برداري خواهد رسيد .
کد خبر : 87343
تاریخ : شنبه ، ١٢ آبان ١٣٩٧ ١٣:٥٠
تعداد بازديد : ٥٠١
فرستنده خبر : monir movahedian attar