آزمايش تست آماده بكاري مولدهاي اضطراري به صورت همزمان با سراسر كشور در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

آزمايش تست آماده بكاري مولدهاي اضطراري به صورت همزمان با سراسر كشور در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان انجام شد.
به
موسوي: با توجه به مخاطرات شبكه هاي برق ؛ از مراكز حياتي و حساس انتظار مي رود كه نسبت به تجهيزات مراكز متصل به ديزل ژنراتور هاي اضطراري و تست هاي دوره اي اين ديزل ژنراتورها براي آمادگي در شرايط بحراني توسط دستگاه هاي مربوطه اقدام كنند.
گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين رزمايش با حضور معاون بهره برداري و ديسپاچينگ و ساير مسئولان اين شركت در مركز ديسپاچينگ برگزار شد. موسوي در خصوص برگزاري اين مانور بيان كرد: اين رزمايش با رمز اسلام العليك يا ابا عبدا... الحسين در ساعت 14 بعداز ظهر روز نهم آبان ماه سال جاري برگزار شد. وي افزود: در ساعت 15 برق فرستنده پرقدرت راديويي سيرجان قطع و در ساعت 15:00:40 اين ديزل ژنراتوربه صورت موفقيت آميز متصل شد. معاون بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به مخاطرات شبكه هاي برق؛ از مراكز حياتي و حساس انتظار مي رود كه نسبت به تجهيزات مراكز متصل به ديزل ژنراتور هاي اضطراري و تست هاي دوره اي اين ديزل ژنراتورها براي آمادگي در شرايط بحراني توسط دستگاه هاي مربوطه اقدام كنند.
کد خبر : 87342
تاریخ : شنبه ، ١٢ آبان ١٣٩٧ ١٢:١٣
تعداد بازديد : ٦٠٤
فرستنده خبر : محمد رضوي علوي