برگزاري مميزي سيستم مديريت يكپارچه در شركت توزيع برق هرمزگان

مميزي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) در شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مميزي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) در شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان برگزار شد.
اين مميزي در بخش هاي ايمني و بهداشت شغلي، بهداشت و محيط زيست و همچنين انطباق فرايندها صورت گرفت. در اين مميزي دو روزه تمام بخش هاي شركت و نواحي 4 گانه بندرعباس و قشم توسط موسسه كيفيت و انطباق كيهان پويا(KQR) مورد مميزي قرار گرفت.
مميزي سيستم مديريت يكپارچه براي نخستين بار در شركت صورت گرفت كه گواهينامه آن شامل ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001 و HSE-MS مي باشد.
کد خبر : 87101
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١٠:٥٢
تعداد بازديد : ٧٠٦
فرستنده خبر : سيد يعقوب حسيني