معاون خدمات مشتركين توزيع برق هرمزگان

65 درصد برق هرمزگان در بخش خانگي مصرف مي شود

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان گفت: حدود 65 درصد مصرف برق استان توسط مشتركين خانگي است.
به گزارش پايگاه خبري توانير،معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان گفت: حدود 65 درصد مصرف برق استان توسط مشتركين خانگي است.
دكتر مهرداد حاجي زاده در جمع نمازگزاران جمعه شهر پارسيان افزود: در حال حاضر تعداد كل مشتركين شركت توزيع برق استان 672 هزار مشترك است كه تعداد 550 هزار مشترك را خانگي تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه 65 درصد مصرف برق مربوط به اين بخش مي باشد. در واقع مشتركين خانگي به عنوان بخش اعظمي از مصرف كنندگان تعيين كننده ميزان بار و اولويت اصلي برنامه هاي اين شركت هستند. دكتر حاجي زاده در ادامه گفت: در تابستان امسال با توجه به كمبود توليد نيروگاههاي برقابي حدود 30 درصد توليد برق اين نيروگاهها كاهش يافت و تامين برق را با چالش جدي مواجه كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ميان توليد و مصرف هميشه بايد تعادل برقرار باشد با افزايش مصرف، توليد برق نيز به همان ميزان افزايش يابد .درتابستان امسال باتوجه به كمبود توليد و از طرفي افزايش تعداد مشتركين توزيع انرژي با چالش جدي مواجه شد و به ناچار شركت توزيع برق استان مجبور به اعمال مديريت اضطراري شد. خوشبختانه در شهرستان پارسيان با همكاري مردم مديريت با بوگونه اي انجام شد كه تابستان با كمترين ميزان خاموشي در اين فصل سپري شد.
کد خبر : 87100
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١٠:٤٨
تعداد بازديد : ٦٨٠
فرستنده خبر : سيد يعقوب حسيني