تشكيل كميته راهبري گذر از پيك 98 در برق خراسان

كميته راهبري گذر از پيك سال 98 صنعت برق خراسان درشركت برق منطقه اي خراسان تشكيل شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان ، پيرو اجراي برنامه ها و سياست هاي وزارت نيرو و تاكيد مديرعامل شركت توانير،كميته راهبري گذر از پيك سال 98 صنعت برق خراسان درشركت برق منطقه اي خراسان تشكيل شد.
در اين راستا مهندس رياحي عضو هيات مديره و سرپرست شركت برق منطقه اي خراسان طي حكمي مهندس لكزيان را به عنوان دبير كميته راهبري گذر از پيك سال 98 منصوب كرد.
شايان ذكر است كميته مذكور با هدف اجراي برنامه ها و انجام اقدامات لازم براي گذر از پيك سال98 باحضور مديران عامل شركت هاي توزيع و توليد نيروي برق استان هاي خراسان ، سايرمديران و كارشناسان مرتبط ، به ميزباني شركت برق منطقه اي خراسان به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
کد خبر : 87099
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١٠:٥٠
تعداد بازديد : ٦٥٥
فرستنده خبر : سيدكاظم حائري