هشدار به استفاده كنندگان انشعابات غير مجاز در كرمانشاه

اجراي مفاد قانون مجازات انشعابات غير مجاز با جديت دنبال مي شود

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در راستاي جمع آوري هرگونه انشعاب غيرمجازو رسيدگي به درخواست هاي تامين برق، آمادگي خود را جهت برقراري انشعابات قانوني و مجاز برق، براي كليه متقاضيان در استان كرمانشاه اعلام كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه, مهندس مرادي مجد مديرعامل اين شركت در جلسه هم انديشي با فرماندهان انتظامي استان، اظهار داشت: طي سال هاي گذشته كليه واحدهاي تحت سرپرستي، ماموريت يافته اند تا نسبت به جمع آوري هر گونه انشعاب غير مجاز و رسيدگي به درخواست هاي تامين برق مورد نياز متقاضيان و برقراري انشعاب، به ويژه تبديل انشعابات غير مجاز به انشعابات مجاز در چارچوب قوانين اقدام كنند.

مهندس مرادي مجد با بيان اينكه در سال 96، بيش از18700 انشعاب غير مجاز از شبكه توزيع جمع آوري شده است،اذعان داشت: در سال 97 بالغ بر 12740 مورد انشعاب غير مجاز در حوزه عملياتي اين شركت گزارش شده كه پس از بررسي هاي لازم تا پايان شهريورماه سال جاري تعداد 5200 مورد انشعاب غيرمجاز قطع و جمع آوري گرديده است.

وي در خصوص انشعابات غير دائم گفت: در سال 96 تعداد درخواست برقراري انشعاب غير دائم 1291 مورد، توسط واحد هاي تابعه، درخواست ها ثبت و پس از بازديد محلي و مطابقت با مفاد قانوني مذكور نسبت به برقراري 623 فقره از آن ها اقدام بعمل آمده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه افزود: در سال 97 تعداد درخواست برقراري انشعاب غير دائم 1079 مورد بود كه از طريق واحد هاي تابعه ثبت و پس از بازديد از محل و مطابقت با مفاد قانوني مذكور نسبت به برقراري 1074 انشعاب غير دائم اقدام بعمل آمده است.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت همكاري و همراهي كليه شهروندان محترم در جهت پيشگيري و جمع آوري مصاديق استفاده هاي غير مجاز از جريان برق شبكه، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه استفاده غير مجاز از شبكه، موضوع را به سامانه 121 اطلاع دهند.

کد خبر : 87098
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١٠:٢٦
تعداد بازديد : ٦٣٢
فرستنده خبر : محسن حيدري