سمينار آموزشي HSE با رويكرد رانندگي تدافعي در برق باختر برگزار شد

سمينار آموزشي HSE با رويكرد اصول رانندگي تدافعي و تحليل حوادث راننده محور با حضور مدير عامل ، معاونين ، مديران و كارشناسان شركت برق منطقه اي باختر و همچنين شركت هاي همكار ( پويا خدمات ، بتانير ، مباشر و مدد باختر ) در برق منطقه اي باختر برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، فرهاد شبيهي مدير عامل برق باختر ضمن تاكيد بر اهميت HSE گفت : در حوزه ايمني كه محور سمينارامروز رانندگي تدافعي است توجه به وظايف محوله از سوي نيروي انساني كه سرمايه بزرگ هر سازمان محسوب مي شود بسيار حائز اهميت است و تعريف رانندگي تدافعي در مقابل رانندگي تهاجمي به اين معناست كه ما بر اساس قوانين و مقررات و بهره گيري از تجربيات دوران رانندگي از تصادف خود و ديگران جلوگيري نماييم.
وي ضمن متقابل بودن اهميت نيروي انساني و تعلق خاطر سازماني افزود : نيروي انساني به عنوان سرمايه انساني بايستي در مسير رفتار سازماني آموزش لازم را ببيند و بازآموزي سرمايه انساني و حفظ تجهيزات براي هر سازمان و صنعت برق بسيار مهم است.
وي در ادامه افزود : فرايند محور بودن ، تحليل و ارزيابي فرايند ها در كنار آموزش و باز آموزي موجب ارتقا مهارتها در نيروي انساني مي شود و در صنعت برق كه يك صنعت خطر پذير و ريسك پذير محسوب مي شود توجه ويژه به وظايف ذاتي افراد موجب كاهش حوادث و حفظ منابع انساني و سازماني اين صنعت خواهد شد.
وي با ذكر اينكه هدف اين است كه با آورده مناسب به اهداف برسيم گفت : كار فرهنگي موجب نهادينه شدن اهداف و وظايف و كاهش خسارت ها مي شود و اميدوارم همه بخش هاي صنعت برق و به خصوص رانندگان عزيز با رعايت مسائل ايمني و احترام به قانون در معرض هيچ آسيبي قرار نگيرند.
اين گزارش مي افزايد همچنين در اين سمينار مباحث مربوط به رانندگي تدافعي و تحليل حوادث راننده محور توسط يكي از اساتيد اين رشته و سرهنگ حسيني جانشين پليس راهور استان مركزي براي حاضرين در جلسه تشريح شد.
در پايان نيز از برترين هاي حوزه HSE در شركت برق منطقه اي باختر و شركت هاي همكار با اهدا لوح و جوايزي تقدير به عمل آمد.
کد خبر : 87097
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٤٥
تعداد بازديد : ٦٤٨
فرستنده خبر : بهرام صديقي