دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ويرايش 2015

مميزي خارجي صدورگواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استانداردISO 9001: 2015 در شركت توزيع نيروي برق استان فارس با موفقيت انجام و اين شركت موفق به دريافت گواهينامه شد. معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان فارس با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اينكه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008 شركت توزيع نيروي برق استان فارس فقط تا پايان سال 1397 اعتبار دارد و پس از آن از درجه اعتبار ساقط و منسوخ مي شود و همچنين با توجه به الزام وزارت نيرو و شركت توانير مبني بر استقرار ويرايش جديد، بنابراين اين شركت در پي استقرار نسخه ويرايش 2015 برآمد.
به گزارش پايگاه خبري توانير ، مميزي خارجي صدورگواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استانداردISO 9001: 2015 در شركت توزيع نيروي برق استان فارس با موفقيت انجام و اين شركت موفق به دريافت گواهينامه شد.
معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان فارس با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اينكه گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001: 2008 شركت توزيع نيروي برق استان فارس فقط تا پايان سال 1397 اعتبار دارد و پس از آن از درجه اعتبار ساقط و منسوخ مي شود و همچنين با توجه به الزام وزارت نيرو و شركت توانير مبني بر استقرار ويرايش جديد، بنابراين اين شركت در پي استقرار نسخه ويرايش 2015 برآمد.
رامين قاسمي نژاد، در تشريح اهداف استقرار سيستم مديريت كيفيت ويرايش 2015 در شركت گفت: استاندارد ISO 9001: 2015 ساختاري منسجم تر نسبت به نسخه2008، ضمن آنكه نگاهي ويژه اي هم به تهديدات ، فرصت ها و ريسك هاي كسب و كار دارد؛ اين درحالي است كه در نسخه 2008 به آن پرداخته نشده است .
اين مقام مسئول تصريح كرد: زماني كه سازمان نيازمند نشان دادن توانايي هاي خود در ارائه يكنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتري و الزامات قانوني كاربردي باشد، پياده سازي استاندارد ISO 9001 : 2015 و الزاماتش پاسخگوي نياز سازمان مي شود.قاسمي نژاد، يادآور شد: ارائه يكنواخت محصولات و خدمات بدين معناست كه سازمان به ذينفعان اين اطمينان را مي دهد كه كيفيت محصولات و خدماتش درآينده افول نخواهد كرد و سازمان پيوسته به دنبال راه حل و ارائه خدمت يا توليد محصولي است كه رضايت مشتري را به همراه داشته باشد.
معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان فارس در خاتمه بيان داشت: به همين منظور شركت توزيع نيروي برق استان فارس با تدوين اين هدف در سال 1396 جهت استقرار و پياده سازي اين سيستم مديريتي اقدامات اساسي را آغاز نمود، تا اينكه در مهرماه سال 1397 با توجه به مميزي خارجي انجام شده ، موفق به دريافت گواهينامه گرديد.لازم به ذكر است؛ مميزي خارجي صدور گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ويرايش 2015 به مدت دو روز(4 نفر- روز ) در شركت توزيع نيروي برق استان فارس انجام ودر طي اين مدت، مميزان شركت مرزبان كيفيت (IMQ)، واحد هاي مختلف شركت و همچنين دو شهرستان فسا و كازرون را هم مورد بررسي و مميزي قرار دادند.
کد خبر : 87095
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٢٤
تعداد بازديد : ٦٦٥
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي