مدير عامل برق منطقه اي گيلان خبرداد

بارگيري بيش از 70 درصدي پستهاي انتقال برق

شرايط بارگيري شبكه انتقال در پيك تابستان سال 97 نشان مي دهد كه از 12 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداري در سطح استان گيلان، 8 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس «عظيم بلبل آبادي» مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان با اشاره به وضعيت استان گيلان و وضعيت نيروگاههاي استان و ميزان توليدشان گفت: شرايط بارگيري شبكه انتقال در پيك تابستان سال 97 نشان مي دهد كه از 12 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداري در سطح استان گيلان، 8 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند.
به عبارتي 67 درصد از پستهاي شبكه انتقال در پيك تابستان سال 97 ، بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. در حالي كه مطابق استانداردهاي تعريف شده نبايد بالاي 70 درصد از ترانسفورماتورها يا پست ها بارگيري داشته باشيم، از پست هاي فومن و سياهكلده لاهيجان، 90 درصد و بالاي 90 درصد بارگيري انجام شد.
وي تصريح كرد: براي حل مشكل شبكه انتقال، برنامه ريزيهاي لازم انجام شده كه احداث يك دستگاه پست 230 كيلوولت براي غرب كلان شهر رشت، احداث يك دستگاه پست 230 كيلوولت براي شرق شهرستان انزلي و احداث يك دستگاه پست 230 كيلوولت براي شهر هشتپر از جمله اين اقدامات مي باشد.
مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در خصوص شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع مركز استان گفت: همچنين شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع در مركز استان گيلان در پيك تابستان سال 97 نشان مي دهد كه از 18 پستي كه در شهر رشت و اطراف آن وظيفه تامين انرژي مركز استان را عهده دار هستند، 12 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. به عبارتي در اين بخش نيز، 67 درصد از پستهاي شبكه فوق توزيع ، بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. اين در حالي است كه از پست طالقاني بيش از 109 درصد، از پست شهيد قلي پور بيش از 103 درصد و از پست رشت شمالي بيش از 88 درصد بارگيري شده است. وي افزود: شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع غرب استان در پيك تابستان سال 97 نشان مي دهد كه از 17 پست فوق توزيع ، 9 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. به عبارتي 53 درصد از پستهاي شبكه فوق توزيع غرب استان ، بالاي 70 درصد بارگيري شده اند.
عظيم بلبل آبادي با اشاره به وضعيت شبكه فوق توزيع شرق استان در پيك تابستان سال 97 گفت: شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع شرق استان در پيك تابستان سال 97 نشان مي دهد كه از 14 پست فوق توزيع ، 9 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. به عبارتي 64 درصد از پستهاي شبكه فوق توزيع شرق استان ، بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. اين در حالي است كه از پست لشت نشا بيش از 94 درصد، از پست شهيد انصاري لنگرود بيش از 83 درصد و از پست چابكسر بيش از 92 درصد بارگيري شده است. اين وضعيت بيانگر پرباري پستهاي گيلان است كه اگر سرمايه گذاري در اين بخش اتفاق نيفتد شرايط به مراتب حادتر و مشكل تر خواهد بود. در واقع وضعيت شبكه انتقال شركت برق گيلان نشان مي دهد نياز به سرمايه گذاري در اين بخش واقعا ضروري و اجتناب ناپذير است.
کد خبر : 87093
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٠٧
تعداد بازديد : ٦٤٥
فرستنده خبر : حسين اميدخواه