ارزيابي ايمني واحدها با جديت دنبال مي شود

مدير دفتر ايمني شركت توزيع نيروي برق استان يزد از ارزيابي عملكرد ايمني امورها و مديريت هاي برق سطح استان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استا يزد ، مهندس علي اكبر زابلي در نشست با كارشناسان ايمني واحدها با تشريح عملكرد شش ماهه نخست سال ، افزود: تشكيل نشست هاي ايمني ، بازديدها ، عملكرد ايمني در حوزه شبكه و تاسيسات ، تشويق و تنبيه ها ، عملكرد نرم افزاري ، حوادث، شبه حوادث ، ارسال امارها و فرهنگ سازي حوزه HSEمورد ارزيابي قرار مي گيرد.
وي اضافه كرد :در بازديدهاي ايمني و در بخش تاسيسات ، رعايت حريم شبكه ، شناسايي نقاط حادثه خيز و كانون هاي خطرو در بخش تجهيزات لوازم ايمني فردي و گروهي نظير تجهيزات اطفا حريق و جعبه كمك هاي اوليه اهميت بسزايي دارد. زابلي با تاكيد بر بازديد مستمر مديران و مسئولين از گروه هاي اجرايي و گزارش تخلفات پيمانكاران به كميته ، كاهش حوادث و ارتقا سطح ايمني در پروژه ها را خواستار شد و گفت : در موضوع تجهيز كارگاه پيمانكاران ، علاوه بر بررسي تجهيزات حفاظت فردي و گروهي آنان ، كيفيت سلامت خودروها، شرايط بيمه اي وسايل ، كيفيت و صلاحيت تجهيزات از لحاظ ايمني ، تعداد نفرات و داشتن كارت صلاحيت كارگران مورد ارزيابي قرار گيرد.
مدير دفتر ايمني شركت توزيع نيروي برق استان يزد يادآور شد : كانون هاي خطر و نقاط خيز نظير : پايه هاي فرسوده ، درب و دريجه تابلو و پايه هاي روشنايي ، فرسودگي فنداسيون روشنايي ، ارتفاع نامناسب شبكه ، پايه هاي در معرض برخورد با خودرو ، تجهيزات غير استاندارد منصوبه در معابر عمومي ، كابل انشعاب خطر آفرين ، پايه چراغ معيوب ، سيم ارت صدمه ديده ، پست زميني فاقد قفل و بسياري از موارد مشابه را شامل مي شود.
کد خبر : 87091
تاریخ : پنج شنبه ، ١٩ مهر ١٣٩٧ ١٠:١٩
تعداد بازديد : ٤٧٨
فرستنده خبر : حسن غفوريان