مطالعات ملي محيط زيست و شبكه هاي برق كليد خورد

در انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران،مطالعات ملي محيط زيست و شبكه هاي برق كليد خورد.
به گزارش پايگاه خبري توانير؛ "مهندس حسيني " معاون انتقال شركت توانير در اولين جلسه كميته ملي محيط زيست و شبكه برق ايران به بيان اهميت انجمن هاي علمي توسعه يافتگي كشورها پرداخت وبرارسال آيين نامه كميته مطالعات محيط زيست و شبكه هاي برق باتوجه به رسالت انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران براي كليه اعضاء جهت بررسي تاكيد كرد.
"مهندس محمد اله داد" مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي نيز مباحثي از فعاليتهاي محيط زيستي و صنعت برق اعم از پسماندهاي صنعت برق مانندروغن در ترانس ، مقره هاي معيوب، انرژي هاي تجديد پذير و .... را در اين جلسه عنوان كرد.
وي همچنين با توجه به فعاليتهاي مثبت دو سال اخير درخصوص حفاظت پرندگان در برابر شبكه هاي برق در استان مركزي، گزارشي در اين خصوص ارائه كرد.
مهندس اله داد بر اهميت موضوع محيط زيست و تعامل و تقابل آن با صنعت برق تاكيد و در خصوص آينده و اهداف كميته مباحثي بيان كرد.
در اين جلسه تاكيد شد با توجه به گستردگي تعامل و تقابل محيط زيست و صنعت برق و اهميت كاهش قطعي هاي شبكه ها بر اثر برق گرفتگي و برخورد پرندگان، اين موضوع به عنوان يكي از سرفصلهاي اصلي پيگيري ها قرار گيرد.
در اين جلسه بر اطلاع رساني فعاليتهاي كميته در شبكه اجتماعي گروهي،برگزاري جلسات به صورت ماهيانه، راه اندازي سايت محيط زيست،تهيه ليست پيش نويسي از فعاليتهاي محيط زيستي در تعامل و تقابل با صنعت برق،تهيه مشخصات فني تجهيزات نوين و موجود مرتبط با محيط زيست اعم از كاورهاي عايق مقره وكاور بوشينگ و.... وابلاغ پيش نويس آيين نامه كميته به اعضا تاكيد شد.
گفتني است، در پايان اين جلسه با راي گيري اعضاي كميته، "مهندس محمد اله داد" به عنوان رييس كميته ملي محيط زيست و شبكه برق ايران و" مهندس علي اكبر بصيري" به عنوان دبير اين كميته انتخاب و همچنين مقرر شددبيرخانه كميته در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در شهرستان اراك مستقر شود.
کد خبر : 87090
تاریخ : پنج شنبه ، ١٩ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٥٩
تعداد بازديد : ٤٥٠
فرستنده خبر : مريم آجرلي