بررسي دو پروژه تحقيقاتي در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

سومين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با بررسي دو پروژه ي تحقيقاتي برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، سومين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با بررسي دو پروژه ي تحقيقاتي برگزار شد.
دبيركميته تحقيقات شركت توزيع برق استان با اشاره به اين كه "تعيين ضريب همزماني و مدل بار در محاسبات شبكه هاي توزيع به تفكيك تعرفه و مناطق " به عنوان يكي از پروژه هاي ارائه شده محسوب مي شود گفت: براساس مصوبه كميته، جهت تصويب نهايي اين طرح در نظراست محقق در نشست آتي حضور يافته تا نسبت به رفع ايرادات اقدام شود.
مهندس حسين خسروي با ابراز اين كه "رابطه ساختاري عملكرد شغلي و تمايل به ترك خدمت با فلات زدگي شغلي و ابعاد كيفيت زندگي كاري و بررسي وضعيت اين متغيرها در كاركنان شركت با در نظر گرفتن برخي متغيرهاي شغلي ازجمله نوع استخدام، پست سازماني و سابقه شغلي" ، عنوان پروژه ديگري است كه پيرامون آن بحث و تبادل نظر به عمل آمد افزود: باتوجه به طرح اين موضوع ارزشمند توسط محقق در راستاي كيفيت عملكرد منابع انساني شركت، پيش بيني گرديده تا تحقيقات بيشتري پيرامون اين موضوع صورت گرفته و در دستور كار جلسات بعدي قرار خواهد گرفت
کد خبر : 87089
تاریخ : چهار شنبه، ١٨ مهر ١٣٩٧ ١٧:٢٣
تعداد بازديد : ٣٨٢
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي