در قزوين

كارشناسان مديريت مصرف انرژي به مدارس مي روند

با توجه به روند رو به افزون مصرف برق در كشور فرهنگ سازي و آموزش مشتركين و آگاه كردن همه اقشار جامعه اعم از مشتركين مصارف كشاورزي، صنعتي و خانگي امري ضروري است ودر اين راه بايد از تمام ظرفيتهاي شركت توزيع و ديگر ارگان هاي جامعه بهره برداري كرد تا مصرف كنندگان برق از عواقب ناشي از مصرف بي رويه و عدم مديريت مصرف اطلاع يابند
به گزارش پايگاه خبري توانير، سيد محمد قافله باشي معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين اعلام كرد : برنامه هاي مديريت مصرف انرژي با محوريت آموزش و آگاه سازي از طريق آموزش مستقيم در مدارس از برنامه هاي اين شركت در سال تحصيلي جاري مي باشد . وي اظهار كرد : در راستاي بهينه مصرف كردن انرژي در طي سالهاي اخير در سطح استان از طريق كارشناسان مديريت مصرف انرژي اين شركت فعاليتهايي در برنامه هاي صبحگاهي و ظهرگاهي مدارس انجام گرفته است كه با هدف نهادينه كردن فرهنگ بهينه مصرف برق اجرا گرديد. معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين در خصوص فرهنگ سازي مصرف بهينه برق در مدارس كه در مهر ماه اجرا مي شود افزود : با توجه به روند رو به افزون مصرف برق در كشور فرهنگ سازي و آموزش مشتركين و آگاه كردن همه اقشار جامعه اعم از مشتركين مصارف كشاورزي، صنعتي و خانگي امري ضروري است ودر اين راه بايد از تمام ظرفيتهاي شركت توزيع و ديگر ارگان هاي جامعه بهره برداري كرد تا مصرف كنندگان برق از عواقب ناشي از مصرف بي رويه و عدم مديريت مصرف اطلاع يابند وي در ادامه افزود :در كلاسهاي آموزشي علاوه بر بيان عواقب مصرف بي رويه برق نحوه اعمال مديريت مصرف برق در بخش خانگي از قبيل ساعات اوج مصرف و اهميت برچسب انرژي در وسايل برقي و تجهيزات گرمايشي و سرمايشي متناسب با منطقه آموزش داده مي شود.
کد خبر : 87076
تاریخ : سه شنبه ، ١٧ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٤٣
تعداد بازديد : ٦٢٩
فرستنده خبر : رويا پورعلي

نظرها و پيشنهادها:


آدرس پست الکترونيکي :