دستورالعمل آئين نامه هزينه آب، برق و گاز مدارس ابلاغ شد

شرط رايگان شدن هزينه آب ، برق و گاز مدارس

فياض منش با اشاره به اين كه، به صورت خاص در زمينه برق، الگوي مصرف 90 درصد متوسط مصرف برق مدارس در دوره هاي مشابه طي سال گذشته (96) خواهد بود ياداور شد: تعيين الگو به منظور تشويق مدارس به رعايت مصرف و اجراي راهكارهايي جهت كاهش مصرف است و در حقيقت رعايت الگوي مصرف، شرط رايگان شدن هزينه هاي برق، گاز و آب است.
مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير گفت: دستورالعمل آئين نامه هزينه آب، برق و گاز مدارس تهيه شده است اما اجراي آن در انتظار ارائه ليست مدارس از سوي آموزش و پرورش است.
مهندس فريد فياض منش گفت: اين دستورالعمل با برگزاري جلسات مشتركي ميان مسئولان مرتبط وزارتخانه هاي نيرو، نفت، آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شده است.
فياض منش ياداور شد: براساس اين دستورالعمل، وزارت آموزش و پرورش بايد ليست مدارس دولتي مشمول معافيت پرداخت هزينه هاي مصارف برق، گاز طبيعي و آب را به همراه شماره شناسايي / اشتراك قبوض مصرف برق، آب و گاز و ميزان مساحت ساختمان مدارس به تفكيك انواع مدارس موضوع اين آيين نامه به وزارتخانه هاي نيرو و نفت اعلام نمايد.
مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت توانير با بيان اين كه اين آيين نامه در 9 ماده، نحوه محاسبه هزينه هاي آب، برق و گاز را مشخص كرده است، تاكيد كرد: براي هر كدام از بخش هاي آب، برق و گاز به طور جداگانه الگوي هاي مصرف تعيين شده است كه در صورت رعايت الگوي مصرف، هزينه مصارف مذكور رايگان خواهد شد.
فياض منش با اشاره به اين كه، به صورت خاص در زمينه برق، الگوي مصرف 90 درصد متوسط مصرف برق مدارس در دوره هاي مشابه طي سال گذشته (96) خواهد بود ياداور شد: تعيين الگو به منظور تشويق مدارس به رعايت مصرف و اجراي راهكارهايي جهت كاهش مصرف است و در حقيقت رعايت الگوي مصرف، شرط رايگان شدن هزينه هاي برق، گاز و آب است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: براي اجراي اين قانون در حال حاضردر انتظار ارائه ليست مدارس از سوي آموزش و پروش هستيم و بلافاصله پس از ارسال ليست و اطلاعات ذكر شده در آيين نامه توسط آموزش و پرورش، مي توان اين قانون را اجرايي كرد.

کد خبر : 87072
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مهر ١٣٩٧ ١٥:٠٨
تعداد بازديد : ٨٤٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور