برگزاري جلسه هماهنگي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كرمان

جلسه انسجام بخشي و هماهنگي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كرمان به ميزباني شركت برق منطقه اي كرمان برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير ، مديرعامل شركت برق منطقه اي كرمان و رئيس ستاد انسجام بخشي صنعت آب و برق در جمع مديران روابط عمومي اين شركت ها اظهار داشت: لزوم برگزاري چنين جلساتي ايجاد هماهنگي لازم ميان روابط عمومي اين صنايع است تا نه تنها در ميان مديران عامل بلكه ميان روابط عمومي ها افتراق و چندصدايي نباشد. مهندس علي اصغر نصرالهي افزود: در شرايط كنوني، با تنگناهاي بسياري براي پيشبرد امور مواجه هستيم كه بايد با تلاش و ايجاد راه حل هاي خلاقانه كارها را جلو برد و با توجه به اين مساله كه آب و برق زيرساخت هستند شرايط حساسي پيشروي ماست و نقش روابط عمومي در اين شرايط بيشتراز هر زمان ديگري است زيرا وظيفه اطلاع رساني و شفاف سازي را برعهده دارد.
نصرالهي گفت: تعامل و شفاف سازي با مردم يكي از مسائلي است كه بايد انجام شود و پنهانكاري از مردم موجب عدم اعتماد آنان خواهد شد. مديرعامل شركت برق منطقه ي كرمان گفت: ما بايد مشكلات را با مردم مطرح كنيم و در زمينه مصرف از آنان كمك بخواهيم زيرا مشكل اصلي ما بد مصرفي است كه بايد راه حل هاي فرهنگي بلندمدتي براي نهادينه كردن فرهنگ مصرف صحيح انديشيده شود و از مديران روابط عمومي هاي شركت آب و برق خواست تا فرهنگسازي براي درست مصرف را در دستوركار خود قرار دهند. وي تاكيد كرد: اكنون زمان روابط عمومي صرفا سنتي گذشته و روابط عمومي ها به عنوان نهادهاي اطلاع رساني بايد براي بهبود كاركردشان از شيوه هاي نوين استفاده كنند و رويكرد روابط عمومي ها از سنتي به الكترونيك تغيير كند. وي افزود: موج تبليغي رسانه ها در صورت عدم وجود اطلاع رساني مفيد مي تواند داراي اثرات مخربي باشد بنابرين اعتمادسازي، از طريق شفاف سازي اطلاعات مورد نياز مردم و اطلاع رساني به موقع و فرهنگسازي نحوه صحيح مصرف، دو مساله اصلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و تمهيداتي در اين زمينه انديشيده شود.
همچنين محسن عباسپور مدير دفتر روابط عمومي شركت برق منطقه اي كرمان و دبير شوراي روابط عمومي انسجام بخشي صنعت آب و برق استان كرمان اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جلسه هم انديشي مديران روابط عمومي ها در راستاي اهداف اين صنعت و همگامي با مديران عامل شركت ها و همچنين تقسيم كار و اتخاذ تصميم براي سفرهاي وزير نيرو در راستاي برنامه هاي روابط عمومي وزارت نيرو دانست. در ادامه جلسه مديران روابط عمومي شركت ها به بحث و تبادل نظر به منظور هماهنگي لازم جهت انجام فعاليت ها پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.
کد خبر : 87068
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مهر ١٣٩٧ ١٣:٣٩
تعداد بازديد : ٥٩١
فرستنده خبر : مژده ملازاده