مشاركت 91كشاورز خندابي در طرح پيك سايي توزيع برق

مديرتوزيع برق شهرستان خنداب از مشاركت 91كشاورز خندابي در طرح پيك سايي توزيع برق استان مركزي خبرداد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس مصطفي دهقاني اصلاح و جابجايي شبكه فشار ضعيف در روستاهاي فوران ، خانقا، ايجان و دهسد، رفع عيب و تأمين برق چاه كشاورزي عمومي و نصب سه دستگاه سكسيونر گازي موتور دار جهت افزايش قدرت مانور را از جمله فعاليت هاي صورت گرفته در شهرستان خنداب طي 6ماه نخست سال جاري برشمرد.

وي احداث 1700 متر شبكه فشار ضعيف تأمين برق متقاضيان جديد ، رفع حريم پست 230 كيلو ولت لجور با احداث 2000 متر كابل فشار متوسط، تعمير 85دستگاه پست هوايي ، تعمير 1500 دستگاه چراغ روشنايي معابرو اصلاح بيش از 6كيلومتر شبكه برق را از ديگر اقدامات انجام شده عنوان كرد.

مديرتوزيع برق شهرستان خنداب با تاكيد بر اينكه يكي از شاخص هاي مهم شركت كاهش تلفات است، اظهاركرد: طي 6ماه سال جاري 488انشعاب غيرمجاز در سطح شهرستان جمع آوري شده است.

وي بيان كرد:استفاده غير مجاز از انرژي برق جرم محسوب شده و ضمن ارجاع به مراجع قضايي مشمول پرداخت خسارت مصرف مي شود و در اين راستا از 183انشعاب غيرمجاز خسارت اخذ شده است.

کد خبر : 87057
تاریخ : یکشنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٧ ١٠:٠٤
تعداد بازديد : ٥٤٢
فرستنده خبر : مريم آجرلي