سيستم GIS در شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي به سرانجام مي رسد

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي اعلام كرد تا پايان سالجاري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در اين شركت به سرانجام خواهد رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، اكبر حسن بكلو مدير عامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي در جلسه اي كه با حضور بني فاطمه مسئول GIS شركت توانير در محل اين شركت برگزار شد، با اشاره به نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در تصميم گيري هاي مكان مند و تاثير آن در افزايش دقت در مطالعات و انجام فرآيندها و كاهش زمان و هزينه هاي اضافه در اجراي پروژه ها و عملياتي كردن آن در فعاليتهاي روزانه، اعلام كرد: سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS، در حوزه فشار متوسط و فشار ضعيف تا پايان سالجاري به 100 درصد پيشرفت فيزيكي خواهد رسيد.

وي افزود : در حال حاضر GIS شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي در حوزه فشار متوسط 93 درصد و در حوزه فشار ضعيف 78 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

در ادامه جلساتي با حضور نمايندگان شركت هاي ارائه دهندگان خدمات در حوزه GIS (ادصاب، مانير، تذرو و توسعه هوش موازي) برگزار و درخصوص نحوه تسهيل، استقرار و مكانيزه كردن فرآيندهاي جاري شركت همفكري بعمل آمد.

کد خبر : 87056
تاریخ : یکشنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٧ ٠٩:٢٥
تعداد بازديد : ٦٥٤
فرستنده خبر : كبري جوادي