نصب ترانس 30 مگاولت آمپري در پست پتروشيمي آبادان

يك دستگاه ترانس 30 مگاولت آمپري در پست 132/33 كيلو ولت پتروشيمي جديد آبادان شركت برق منطقه اي خوزستان نصب و راه اندازي شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، معاون طرح هاي توسعه برق اين شركت گفت: ارزش سرمايه گذاري انجام شده براي تامين تجهيزات و نصب ترانس 60 ميليارد ريال بوده است.
مهدي ابو علي گله داري تامين برق تاسيسات و تقاضاهاي مناطقي از شهرستان آبادان را يكي از اهداف انجام اين پروژه دانست و افزود: افزايش ضريب اطمينان، پايداري و توسعه شبكه برق جهت مشتركين خانگي و صنعتي، افزايش پايداري، كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه توزيع و افزايش تعداد فيدرهاي خروجي و قابليت مانور در شبكه توزيع از ديگر اهداف بهره برداري از ترانس 30 مگاولت آمپري پست پتروشيمي جديد آبادان است.
کد خبر : 87054
تاریخ : یکشنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٢٣
تعداد بازديد : ٥٥٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني