استقرار سيستم مديريت دانش در شركت توزيع نيروي برق استان فارس

مديردفتر توسعه مديريت و تحول اداري شركت توزيع نيروي برق استان فارس از استقرار سيستم مديريت دانش ازديماه سال96 در اين شركت خبر داد

به گزارش پايگاه خبري توانير، مديردفتر توسعه مديريت و تحول اداري شركت توزيع نيروي برق استان فارس از استقرار سيستم مديريت دانش ازديماه سال96 در اين شركت خبر داد.

رضا انوار، در تشريح روند استقراراين سيستم گفت: شركت توزيع نيروي برق استان فارس بر اساس تصميمات اتخاذ شده در ارديبهشت 96 با همكاري شركت مشاور اقدام به پياده سازي نظام مديريت دانش به صورت پايلوت در 4 مديريت برق شهرستان و 5 دفتر در حوزه ستادي شركت نمود.

وي ادامه داد: اين طرح كه با هدف حفظ و توسعه منابع دانش و سرمايه هاي فكري سازمان تدوين شده بود،در ابتدا به منظور شناخت هرچه بيشتر سازمان و همسويي اهداف پروژه با استراتژي ها و اهداف شركت توزيع نيروي برق فارس با برگزاري جلساتي با حضور مدير عامل و معاونان آغاز و در ادامه با انتخاب اعضاي شوراي راهبري و تيم مديريت دانش ، استخراج فيلد هاي دانشي، تدوين چشم انداز،اهداف و نقشه راه مديريت دانش گام به گام به مراحل پياده سازي نزديك شد.

اين مقام مسئول، خاطر نشان كرد: از عمده ترين اقدامات اجرا شده در پي نظام مديريت دانش، آموزش و فرهنگ سازي براي تمامي لايه هاي سازماني است كه در قالب 5 كارگاه آموزشي " آشنايي با مفاهيم مديريت دانش و دانش نويسي " برگزار شد و حدود 100 نفر از كاركنان شركت حضور داشتند.

انوار، يادآور شد: سيستم مديريت دانش بعد از 8 ماه در ديماه 96 و با راه اندازي نرم افزار مربوطه در شركت به صورت پايلوت پياده سازي شد و ازآن تاريخ تاكنون بالغ بر 400 دانش توليد شده كه از اين تعداد، حدود 320 مورد تاييد شده است .

مديردفتر توسعه مديريت و تحول اداري شركت توزيع نيروي برق استان فارس، در ادامه سخنان خوداظهار داشت: در اين نرم افزار، انجمن هاي خبرگي نيز راه اندازي شده است كه همكاران به صورت مجازي در جلساتي كه برگزار مي كنند نسبت به تبادل نظر و حل و فصل مسائل سازماني اقدام مي نمايند كه تاكنون بالغ بر 4 هزار مورد پاسخ در نرم افزار ثبت شده است.

وي در خاتمه تصريح كرد: به منظور تداوم و استمرار اين سيستم با توجه به محدوديت هاي مربوطه در خصوص ايجاد نظام انگيزشي مناسب در حال حاضر شيوه نامه اي تحت عنوان " تقدير از فعالان برتر" تعبيه شده كه شامل تشويق كتبي مديرعامل ، اعطاي تنديس و حواله كتاب مي باشد.

کد خبر : 87053
تاریخ : یکشنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٠٦
تعداد بازديد : ٥٨٠
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي