معاون بهره برداري برق باختر

تحقق نگاه علمي در برنامه هاي تعميرات و نگهداري شبكه برق باختر يك اصل است

دستاوردهاي برنامه تعميرات و نگهداري سال 96 و نگاه به قرارداد سال 97 با حضوراكيپ هاي بهره برداري سه استان مركزي لرستان و همدان و معاون بهره برداري برق باختر برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، دستاوردهاي برنامه تعميرات و نگهداري سال 96 و نگاه به قرار داد سال 97 با حضوراكيپ هاي بهره برداري سه استان مركزي لرستان و همدان و معاون بهره برداري برق باختر برگزار شد.
نصرتيان معاون بهره برداري اين شركت در اين جلسه گفت: در حوزه بهره برداري يك الويت مهم داريم و آن شاخص محور بودن عملكرد ماست و انتظار داريم عملكرد سيستمهاي حفاظتي، سطح رويت پذيري را ارتقاء دهيم و سيستمIms ،مديريت دانش را بتوانيم به سهم خودمان در اين معاونت پياده سازي كنيم.
وي با مهم خواندن نظارت بر تعميرات و توانمندسازي شركت تعميرات نگهداري افزود: بهبود رويه هاي سرويس نگهداري و شناسايي نقاط بهبود و بالا بردن كارايي اين بخش حائز اهميت است.
وي با اشاره به مبحث ايمني افزود: تأكيد ما در حوزه ايمني فردي و گروهي توجه به بهداشت شغلي و رعايت استاندارها و دستورالعمل ها در حوزه ايمني است تا شاهد عدم وقوع حوادث ناگوار در اين بخش باشيم چرا كه حفظ نيروي انساني به عنوان گرانبهاترين نيروي سازمان بسيار مهم است و در كنار آن حفظ و نگهداري تجهيزات به عنوان منابع ملي از الويت هاي ديگر اين معاونت است.
وي با اشاره به آموزش نيروي انساني افزود: از مواردي كه مورد تأكيد مديرعامل بوده تكيه بر آموزش هاي تخصصي براي اكيپ هاي تعميراتي است و بازآموزي دوره ها از اشتباهات كاري ميكاهد.
وي تحقق نگاه علمي در برنامه هاي تعميرات و نگهداري را يك اصل دانست و افزود: آمارها نشان از عملكرد قابل قبول و رضايت بخش در مبحث تعميرات و نگهداري دارد و اميدواريم با حمايت هاي مديرعامل و هيأت مديره و تلاش هاي حوزه تعميرات و نگهداري در قرارداد جديد بتوانيم عملكرد بهتري داشته باشيم .
کد خبر : 87024
تاریخ : شنبه ، ١٤ مهر ١٣٩٧ ٠٧:٤١
تعداد بازديد : ٥٤٦
فرستنده خبر : بهرام صديقي