بمنظور پايداري شبكه برقرساني و تامين برق پايدار:

حريم شبكه 66 كيلوولت برق رساني فوق توزيع بخش غرب شهرستان شيرازپاكسازي شد .

امروزه صنعت برق از حياتي ترين صنايع كشورها بحساب مي آيد . انرژي الكتريكي كه در نيروگاه ها توليد مي شود بوسيله تأسيسات انتقال ازجمله پست ها و خطوط انتقال و فوق توزيع به ورودي هاي شبكه توزيع تحويل مي گردد تا از طريق شبكه توزيع به مصرف كنندگان نهايي برسد لذا حفظ ، نگهداري و بهره برداري صحيح از اين تاسيسات از مهمترين تكاليف صنعت برق به شمار مي آيد .
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس ، مهندس حمزه روغنيان معاون بهره برداري اين شركت با اشاره به اهميت خطوط انتقال گفت : همواره بهره برداري از تأسيسات شبكه انتقال نيرو پيچيدگي خاص خود را به همراه داشته است اين امر از ديدگاه مطالعات سيستم نيز بسيار حائز اهميت مي باشد .
وي در ادامه به سرمايه هاي كلان در حوزه بهره برداري از تجهيزات برق اشاره كرد و افزود : سرمايه گذاري كلان و هنگفتي در حوزه بهره برداري مربوط به خطوط انتقال وفوق توزيع انجام شده است چرا كه خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع پاسخگوي نياز مصرف مشتركين برق هستند و افزايش پايداري و قابليت اطمينان اين سيستم ، ضمن به كار بردن استانداردها امري ضروري و حياتي است .
معاون بهره برداري برق فارس از حجم تاسيسات و وسعت تجهيزات و حفظ شبكه هاي عظيم سراسري سخن به ميان آورد و گفت : شركت برق منطقه اي فارس با برخورداري از 14هزارو 800 كيلومتر شبكه برق رساني كه حدود 13 درصد كل كشور مي باشد ، در بين برق هاي منطقه اي سراسركشور مقام اول را دارا مي باشد كه وظيفه تامين برق پايدار و مطمئن به مردم استانهاي فارس و بوشهررا عهده دار مي باشد . در اين راستا ورود به حريم برق و تعرض به تاسيسات ملي برق رساني امري خلاف مصالح عمومي محسوب مي شود و قانون با متعرضين به شدت بر خورد خواهد كرد .
مهندس روغنيان با بيان مصوبه هيات وزيران درخصوص متعرضين به تاسيسات و تجهيزات برق رساني پرداخت و خاطر نشان كرد : بعضا مشاهده مي شود كه برخي از افراد آگاهانه يا نا آگاهانه مبادرت به تعرض و ساخت و ساز در حريم خطوط انتقال برق مي نمايند در اين راستا هئيت دولت در سال 1394 آيين نامه جديدحريم قانوني خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق را به تصويب رساند . در ماده 6 اين مصوبه آمده است :(( هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تأسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تأسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع ا ست تا سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط برق نگردد . ))
معاون بهره برداري برق فارس به تخريب و پاكسازي مستحدثات ايجاد شده در حريم خطوط انتقال برق در غرب شهر ستان شيراز اشاره كرد و اظهار داشت : طي مكاتبات اداري و تعامل با شش نفر از مالكيني كه با ساخت و ساز وارد حريم خط 66 كيلوولت شيراز – خان زنيان و خط 66 كيلوولت گلستان – سپيدان شده بودند ، پاكسازي حريم خطوط فوق توسط واحد ايمني دفتر فني انتقال بطور كامل انجام و مسير حريم خطوط مذكور آزاد شد.
بر پايه گزارش ارسالي به گفته مهندس علي اكبرعابدتاش مسئول ايمني و حوادث دفترفني انتقال معاونت بهره برداري برق فارس ، ولتاژ خطوط انتقال نيرو در كشور در سطوح 400 ، 230 و خطوط فوق توزيع در سطوح 132 ، 66 و 63 كيلوولت مي باشد كه حفاظت ونگهداري حريم خطوط و تامين ايمني تأسيسات انتقال نيرو ، تعيين الگوي بهره برداري مطمئن و پايدار ، برنامه ريزي تعميرونگهداري تجهيزات ، تست ها و تنظيم سيستم هاي حفاظتي ،بهره برداري بهينه از ظرفيت توليد از وظائف كلي معاونت هاي بهره برداري در صنعت برق كشور مي باشد .
کد خبر : 86857
تاریخ : یکشنبه ، ٢٥ شهریور ١٣٩٧ ١١:١٦
تعداد بازديد : ٧٤٢
فرستنده خبر : عليرضا شعله