راه اندازي سامانه مديريت پست هاي اتوماسيون"سمپا" در شركت توزيع برق تهران بزرگ

براي اولين باردر سطح كشور، سامانه مديريت پست هاي اتوماسيون"سمپا" به همت معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ، در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ راه اندازي شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت تويع نيروي برق تهران بزرگ، با توجه به تدوين اهداف و راهبردهاي برنامه ريزي استراتژيك اين شركت با شعار "شركت بهره ور و شايسته اعتماد" در زمينه خدمات توزيع برق و در راستاي افزايش قابليت اطمينان شبكه و ضرورت توسعه اتوماسيون و هوشمند سازي در برنامه افق 1400، همگام با ديگر شركت هاي پيشتاز در عرصه مديريت نوآوري و تكنولوژي، سامانه مديريت پست هاي اتوماسيون"سمپا"، به صورت تحت وب و در راستاي پياده سازي بانك اطلاعاتي دقيق كليه پست هاي اتوماسيون، اعلام، پيگيري و رفع مكانيزه معايب پست ها راه اندازي شد.
مهندس محمد حسين بهرامي، مدير امور ديسپاچينگ اين شركت در خصوص راه انداي اين سامانه به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر تعداد پست هاي اتوماسيون اين شركت بالغ بر 615 دستگاه و مشتمل بر 2580 دستگاه كليد اتوماسيون 20 كيلو ولت است كه با توجه اهميت توسعه روزافزون كنترل پذيري شبكه توزيع و لزوم حفظ پايداري و در مدار بودن شبكه اتوماسيون، به منظور آماده به كار بودن و قابليت بهره برداري در هر لحظه، اين امور را بر آن داشت تا با استفاده از تكنولوژي هاي نوين و پيشرفته دنيا، نسبت به بررسي هاي فني و كارشناسي راه كارهاي عملي افزايش قابليت اطمينان پست هاي اتوماسيون با استفاده از دانش فني همكاران شاغل در اين بخش، اقدام كند.
وي افزود: در اين راستا پروژه اي توسط گروه اتوماسيون و مخابرات با عنوان راه اندازي سامانه مديريت پست هاي اتوماسيون (سمپا) در تابستان سال 96 تعريف و با انجام مطالعات معماري اطلاعات و نحوه پياده سازي زيرساخت نرم افزار كليد خورد كه با تلاش بي وقفه همكاران متخصص و صاحب نظر شركت در شهريور سال 97، با ياري خدا پياده سازي اين سامانه به صورت كامل با تخصص و دانش همكاران گروه اتوماسيون و مخابرات اين امور و براي اولين بار در سطح كشور به اتمام رسيد.
مدير امور ديسپاچينگ با اشاره به اينكه در حال حاضر اين نرم افزار در اختيار همكاران امورهاي ديسپاچينگ و پيمانكار تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون قرار گرفته است هدف از راه اندازي اين طرح را پايش دقيق كليه اطلاعات پست هاي اتوماسيون از مرحله طرح تا اجرا و تحويل و تحول، بررسي دقيق بسترهاي ارتباطي پست ها ي اتوماسيون، انجام مطالعات رفتار تطبيقي تجهيزات برندهاي متفاوت اتوماسيون و مخابرات، پايش و پيگيري دقيق معايب حادث شده و معايب باقيمانده، بررسي فراواني انواع معايب حادث شده و انجام مطالعات ساختاري به منظور جلوگيري از تكرار عيب، بررسي دقيق نحوه عملكرد پيمانكار تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون، بررسي دقيق نحوه عملكرد امورهاي ديسپاچينگ در پيگيري رفع معايب پست هاي اتوماسيون، پايش موقعيت مكاني پست هاي اتوماسيون و فراواني بهنگام معايب به صورت شماتيك و بر روي نقشه شهري مناطق برق عنوان كرد.
مهندس بهرامي، تجميع و يكسان سازي مشخصات كامل پست هاي اتوماسيون، تكميل اطلاعات پيمانكاران تجهيزات اتوماسيون، مخابرات و شبكه و نوع تجهيزات استفاده شده در هر پست، مشخص شدن نوع بستر ارتباطي هر پست، تكميل اطلاعات تاريخ هاي تحويل و تحول پست هاي اتوماسيون و گارانتي تجهيزات مربوطه، ثبت بهنگام معايب حادث شده توسط همكاران اتوماسيون يا مراكز كنترل هر ديسپاچينگ با اولويت بندي، ارجاع بهنگام معايب به پيمانكار قرارداد تعمير و نگهداري پست هاي اتوماسيون، ثبت جزئيات مراحل ر فع معايب توسط پيمانكار در دفعات مختلف مراجعه به پست با تعريف اكيپ هاي مختلف رفع عيب و امكان بررسي عملكرد گروه هاي مختلف، تأييديه نرم افزاري رفع عيب توسط ديسپاچينگ مربوطه، امكان رويت معايب حادث شده در هر معاونت و نحوه و زمان رفع عيب در لايه هاي مختلف كارشناسي ومديريتي، امكان استخراج تاريخچه هر پست و معايب حادث شده آن جهت انجام مطالعات شبكه ، امكان گزارشگيري از پست ها ، معايب و تجهيزات مصرفي بر اساس انواع فيلترهاي مورد نياز (نام پيمانكار، نوع تجهيز، تاريخ تحويل و تحول، نوع عيب و .....، مديريت دقيق قرارداد تعمير و نگهداري بر اساس بررسي رعايت بازه زماني رفع معايب مندرج در قرارداد و حجم تجهيزات مصرفي استفاده شده در هر پست جهت بررسي صورت وضعيت هاي پيمانكار، دريافت موقعيت مكاني جغرافيايي دقيق پست هاي اتوماسيون (latitude and longitude) و نمايش بر روي نقشه شهري جهت مشاهده پراكندگي و تراكم پست ها در مناطق برق، با قابليت نمايش پست هاي داراي معايب را به عنوان برخي از اهم مشخصات اين نرم افزار نام برد.
گفتني است؛ اين سامانه در ماه هاي آينده به صورت گسترده در سطح شركت به بهره برداري خواهد رسيد و در ساير واحدهاي حوزه ستادي و مناطق بيست و دوگانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ نصب و راه اندازي خواهد شد.
کد خبر : 86850
تاریخ : شنبه ، ٢٤ شهریور ١٣٩٧ ١٢:٤٨
تعداد بازديد : ٦٨٩
فرستنده خبر : روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ