نشست علمي «بررسي و تحليل اطلاعات مكاني سامانههاي نوين نقشهبرداري روز دنيا» در سازمان نقشهبرداري

نشست علمي "بررسي و تحليل اطلاعات مكاني بدست آمده از سامانههاي نوين نقشه برداري روز دنيا در پروژه هاي مختلف نقشه برداري" 20/6/1397 با سخنراني مهندس جمشيد طالبي، مدير عامل شركت مهندسين مشاور پويا نقش اميد در سازمان نقشه برداري كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان نقشهبرداري كشور، طالبي در ابتدا به معرفي سامانههاي Laser Mobile Mapping پرداخت و درباره كاربردهاي اين سامانهها در نقشه برداري توضيح داد. مدير عامل شركت مهندسين مشاور پويا نقش اميد در ادامه با معرفي سامانه ليزر اسكن هوايي ميانبرد و دوربين هوايي رقومي، كاربرد اين سامانه و توانايي آن در حل مشكلات مرزي و جمع آوري نقاط كنترل را تشريح كرد. وي همچنين كاربرد نقشههاي توليد شده بوسيله سامانه ليزر اسكن هوايي را در بخش معماري، شهرسازي و كنترل ترافيك شهري مطرح كرد و از همكاريهاي مشترك «شركت مشاور پويا نقش اميد» با شهرداريها خبر داد و خاطرنشان كرد: نقشههاي دقيق با نمايش اطلاعات كافي، منجر به هموار نمودن مسير بسياري از برنامه ريزيهاي شهري خواهد شد. مدير عامل شركت مهندسين مشاور پويا نقش اميد شرح كاملي از سامانه منحصر به فرد ليزر اسكن هوايي بلند برد توپوگرافي و هيدروگرافي هوايي نيز ارائه كرد. طالبي در خصوص اهميت تكنولوژيهاي به روز نقشه برداري گفت: با توجه به كاربرد غيرقابل رقابت سامانههاي نوين نقشه برداري روز دنيا در برداشت سريع و دقيق و جامع اطلاعات مكاني، شاهد كاهش چشمگير زمان اجراي پروژهها و همچنين پاسخگويي مناسب به نيازهاي جديد كارفرمايان هستيم. بدون استفاده از سامانههاي نوين نقشه برداري، بسياري از پروژه هاي اجرايي به خاطر محدوديتهاي زماني، فاقد دقت لازم بوده و عملا قابليت انجام ندارند. اين دانش آموخته نقشه برداري افزود: استفاده از سيستم ليزر اسكنر زميني براي تهيه نقشه هاي سه بعدي واقعي شهري، مبلمان شهري، تهيه نقشه تونل، خطوط ريلي و... يكي از مسائل روز در كشورهاي پيشرفته است. تهيه نقشه در مناطق مرزي و كريدورهاي هوايي يكي ديگر از مشكلات عمده كشورهاي مختلف است كه امروزه با سامانههاي ليزر اسكن هوايي ميانبرد انجام ميشوند. همچنين براي تهيه نقشههاي هيدروگرافي در سواحل كم عمق روشهاي سنتي همانند استفاده از اكوساندر، يا عملياتي نيست و يا باعث تحميل هزينههاي سنگيني ميشود. طالبي درخاتمه سخنراني خود درباره اهميت و جايگاه سازمان نقشه برداري كشور ميان جامعه نقشه برداران گفت: اين سازمان به عنوان تنها متولي دولتي توليد نقشه و اطلاعات مكاني و به عنوان يك قانونگذار در اين حوزه، بايد تمام نقشههاي توليد شده از سوي ساير بخشهاي خصوصي و غيرخصوصي را پس از مطابقت با استانداردها و قوانين فني، تأييد كند. اين يكي از مهمترين وظايف سازمان نقشه برداري كشور است؛ چرا كه در غير اين صورت اين نقشهها از هيج استاندارد و ماهيت فني برخوردار نخواهند بود. گفتني است جمشيد طالبي دانش آموخته مهندسي عمران- نقشه برداري از دانشگاه خواجه نصير طوسي بوده و در حال حاضر به عنوان مديرعامل شركت مهندسين مشاور پويا نقش اميد، از فعالان صنف نقشه برداري است.
کد خبر : 86845
تاریخ : شنبه ، ٢٤ شهریور ١٣٩٧ ١١:٥٠
تعداد بازديد : ٦٣٥
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور