استقرار پنج سيستم مديريتي بر اساس سري استانداردهاي ايزو در شركت برق منطقه اي اصفهان

باحضور مميزان شركت BQC مراسم اختتاميه مميزي خارجي ، پنج سيستم مديريتي، در قالب سيستم مديريت يكپارچه در شركت برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.
باحضور مميزان شركت BQC و همكاران مراسم اختتاميه مميزي خارجي ، پنج سيستم مديريتي شامل ايزو 2015-9001 (سيستم مديريت كيفيت) ، ايزو 2015-14001 (مديريت زيست محيطي)، ايزو 2018-10002 (رسيدگي به شكايات)، ايزو 2018-10004 (پايش و اندازگيري رضايت مشتريان) و اوسس 2007-18001 (بهداشت و ايمني شغلي) در قالب سيستم مديريت يكپارچه در شركت برق منطقه اي اصفهان برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان در اين جلسه تيم مميزي شركت BQC با ارائه گزارشي ضمن تشريح نقاط قوت و ضعف شركت برق منطقه اي اصفهان اين شركت را از لحاظ عملكرد و بالندگي بسيار شبيه به شركتهاي خصوصي دانسته و افزودند : در ميان شركتهاي دولتي اين شركت منحصر به فرد است.

مهندس شفيعي سرمميز شركت BQC با اشاره به نتايج مميزي واحد هاي مختلف شركت عنوان نمود: برخي از فعاليتهاي انجام شده در سطح اين سازمان را براي اولين بار مشاهده نموديم و از اين لحاظ مي توان شركت برق منطقه اي اصفهان را به عنوان يكي از شركت هاي سرآمد قلمداد نمود .

شايان ذكر است شركت برق منطقه اي اصفهان در مسير تعالي و در راستاي بهبود مستمر و برآورده سازي الزامات و افزايش رضايتمندي و اعتماد به تمامي طرف هاي ذينفع ، به عنوان اولين شركت در سطح وزارت نيرو ، موفق به استقرار و جاري سازي پنج سيستم مديريتي براساس سري استانداردهاي ايزو با تاييد مميزان شركت BQC شد.

کد خبر : 86828
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ شهریور ١٣٩٧ ٠٩:٠٦
تعداد بازديد : ٧١٨
فرستنده خبر : monir movahedian attar