با برگزاري يك رزمايش مشترك پدافند غيرعامل كليد خورد

همكاري دو شركت توزيع مازندران براي انجام تعميرات پيشگيرانه

در راستاي توسعه امكانات در زمينه پدافند غير عامل و بررسي راهكارهاي ممكن جهت تعميرات پيشگيرانه شبكه هاي توزيع و افزايش قابليت اطمينان شبكه نشست مشترك دو شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران و شركت توزيع مركز مازندران به ميزباني امور برق نور برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كيوان فرح زاد مدير عامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران با اعلام اين خبر گفت: كاهش آسيب پذيري صنعت برق در كنار ساير زيرساخت هاي اساسي كشور در مقابل بلاياي طبيعي و غير طبيعي موجب حفظ سرمايه هاي ملي و مديريت اقتصادي و رواني جامعه در شرايط بحراني مي شود.
وي افزود: با توجه به اينكه پدافند غير عامل مجموعه اي از تمهيدات ، اقدامات و طرح هايي است كه با استفاده از ابزار و شرايط به صورت خوداتكا از يك سو توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و ازسوي ديگر پيامدهاي بحران را كاهش ميدهد و امكان بازسازي مناطق آسيب ديده را با كم ترين هزينه فراهم مي سازد.
فرح زاد ادامه داد: بنابراين يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه بررسي راهكارهاي ممكن جهت تعميرات پيشگيرانه شبكه هاي توزيع جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه است. در اين راستا در نظر است تا مانور جهادي با استفاده از امكانات دو شركت توزيع برق مركز و غرب مازندران در راستاي پايداري حداكثري شبكه و ارائه ي خدمات مطلوب با رويكرد اقتصاد مقاومتي به مردم شريف منطقه گزناسرا، نوجمه، كنگرچال، رودبارك و لاسكوتي انجام شود. اميد است با اينگونه اقدامات، با حداقل هزينه بهترين خدمات را به مردم اين منطقه ارائه نمائيم.
کد خبر : 86824
تاریخ : سه شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٧ ١٣:٠٣
تعداد بازديد : ٧١٥
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا