بازديد ميداني شهردار اراك از پروژه هاي توزيع برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،شهردار اراك به همراه جمعي از مديران ارشد شهرداري و توزيع برق از پروژه هاي در دست اقدام توزيع برق بازديد ميداني بعمل آوردند.
به گزارش پايگاه خبري توانير، شهردار اراك در اين بازديد هاگفت: پس از اتمام پروژه هاي توزيع برق بركات و تاثيرات خوبي در وضعيت كيفي مبلمان شهري و ارائه برق مطمئن به مردم به وجود خواهد آمد كه موجبات رضايتمندي مشتركان را فراهم مي سازد.

تاجران افزود:اجراي اين پروژه ها تاثير بسزايي در وضعيت شاخص هاي كيفي توزيع برق و شهرداري خواهد داشت .

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم در اين ديدار گفت: اميدواريم كليه پروژه ها با هم افزايي و نظارت مستمر هر چه زودتر موردبهره برداري قرار گيرد.

مهندس محمد اله داد افزود:تمام تلاش ما در مجموعه شركت توزيع نيروي برق استان و شهرستان ها خدمت مضاعف به مردم شهرها و روستاهاي سراسر استان جهت تامين برق مطمئن و پايدار است.

در اين ديدار مسوولان از پروژه هاي در دست اقدام توزيع برق در خيابانهاي شهيد بهشتي ، شهيدجهان پناه، مشهد،شريعتي و باغ فردوس بازديد نمودند.

شايان ذكر است ،در اين ديدار تصميم گيري درخصوص بهبود آرايش شبكه برق و برهمكاري نزديكتر جهت تسريع در خاتمه پروژه ياد شده توافق و رايزني شد.

کد خبر : 86822
تاریخ : سه شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٧ ١٠:٥١
تعداد بازديد : ٧٣٨
فرستنده خبر : مريم آجرلي