آغاز بررسي بيش از 70 هزار سنجه فهرست بهاي شبكه هاي توزيع در يزد

مدير امور مهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق استان يزد از آغاز بررسي افزون بر 70 هزار سنجه در بخش كارسنجي فهرست بهاي شبكه هاي توزيع خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد ، محمد شيباني با اشاره به تدوين چهار فصل پاياني فهرست بهاي شبكه هاي توزيع برنامه و بودجه كشور در اين استان ، افزود: 17 فصل از اين فهرست بها مربوط به تجهيزات و چهار فصل ديگر به كارسنجي نصب و عمليات اختصاص دارد.

وي يادآور شد :از بهمن ماه سال گذشته 3هزار 300 نفر ساعت كار كارشناسي براي تدوين 17 فصل فهرست بها صورت گرفته كه پس از تكميل فصول باقي مانده تا ابتداي مهرماه و تصويب نهايي سازمان برنامه و بودجه كشور و طي شدن مراحل قيمت دار كردن از سوي ان سازمان براي كليه شركت هاي توزيع قابل استفاده شود.

شيباني اظهار كرد: كارسنجي فصول يك تا 17 شامل 2 هزار و 350 رديف تدوين شده بر اساس حداقل 30 عامل از عوامل استاندارد برنامه و بودجه در حال اجرا است .

وي به اهميت بهره گيري از تجربه ديگر شركت ها در تدوين فصول پاياني اشاره و خاطرنشان كرد: در نشست هاي متعدد كارشناسي از تجربيات برخي از شركت هاي توزيع ، كمك فكري انجمن صنفي پيمانكاري شركت هاي توزيع و پيمانكاران مجرب بومي براي برآورد ميزان حجم كار مورد نياز استفاده خواهد شد.

مدير امور مهندسي و نظارت شركت توزيع نيروي برق استان يزد ابراز اميدواري كرد : با بهره گيري از توانمندي و پتانسيل كارشناسي در بخش توزيع ، چهل فصل پاياني با سرعت بيشتري انجام و در مجموع با تدوين نهايي آن ، برگ زرين ديگري از فعاليت هاي شاخص در كارنامه عملكرد شركت بوجود آيد.

کد خبر : 86818
تاریخ : سه شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٧ ٠٩:٥٧
تعداد بازديد : ٦٧٠
فرستنده خبر : حسن غفوريان