حقي فام در آئين گشايش كميته شوراي پايايي شركت هاي توزيع برق

رسالت شركتهاي توزيع تامين برق اقتصادي ،مطمئن و با كيفيت است

در افتتاحيه كميته شوراي پايايي شركت هاي توزيع برق دكتر محمود حقي فام معاون هماهنگي توزيع توانير پس از تشكر از اقدامات شركت توزيع برق در ماههاي گذشته ،گفت :عملكرد شركت هاي توزيع در خصوص مديريت اضطراري بار نشان از توانمندي و مهارت همكاران ما در اين صنعت مي باشد .
1
به گزارش پايگاه خبري توانير دكتر محمود حقي فام معاون هماهنگي توزيع توانير پس از تشكر از اقدامات شركت توزيع برق در ماههاي گذشته ،گفت :عملكرد شركت هاي توزيع در خصوص مديريت اضطراري بار نشان از توانمندي و مهارت همكاران ما در اين صنعت مي باشد .
وي تصريح كرد :براي سالهاي آينده بايد عملكرد بهتري داشته باشيم به طور قطع رسالت شركتهاي توزيع تامين برق اقتصادي ،مطمئن و با كيفيت است و ما با توجه به اينكه يك بنگاه اقتصادي هستيم بايد رويكرد اقتصادي را در كنار ديگر شرايط داشته باشيم. توجه به كاهش تلفات و فعال سازي بازار برق در شركت هاي توزيع مي تواند اهداف اقتصادي را محقق نمايد.
وي تصريح كرد : برنامه ريزي علمي در حوزه هاي بهره برداري، برق مطمئن و با كيفيت را به مردم ارائه مي نمايد و بايد تلاش شود در اين عرصه با دانش بيشتر گام هاي اساسي تري را برداريم وجود يك همنوايي داخلي شرايط مساعدي را براي استمرار برق مطمئن و دائمي ايجاد مي كند.
معاون هماهنگي توزيع خاطر نشان كرد : طرح كميته شوراي پايايي كشور از يك طرح آمريكايي گرفته شده است كه براي تمام صنعت برق از جمله شبكه هاي فوق توزيع و انتقال و توزيع قابل تعريف است و در3 شاخص برنامه ريزي ،بهره برداري و توزيع قابل طرح است وي به تفاوت اين كميته در شاخه توزيع اشاره كرد و گفت : شركت هاي توزيع در بسياري از شاخص ها متفاوت با صنعت برق هستند كه از جمله رويت پذيري ،كنترل ،ديسپاچينگ و تعريف هاي بالا دستي از اين موارد مي باشد و به عبارتي ايجاد اين كميته براي ارائه برقي مطمئن در قالب عملياتي مي باشد ومديران عامل مسئوليت اين كميته را عهده دار نيستند.
وي تاكيد كرد : تنها اين فرايند در حوزه ارتقا شبكه نيست بلكه در خصوص تجهيزات نيز بايد نظارت و بررسي هاي لازم صورت گيرد و فضاي مناسبي براي تمام بخش هاي توزيع ايجاد شود با توجه به چشم انداز هاي شبكه برق ايران تلاش هاي زيادي لازم است تا بتوانيم به شرايط مناسبتري دست پيدا كنيم و هر چه كه مطالعات دقيقي بر روي زير ساخت ها داشته باشيم نقشه راه بهتري براي ايجاد شبكه پايدار خواهيم داشت . در اين نشست رواقي دبير كميته شوراي پايايي شبكه توزيع برق كشور به اهداف ايجاد اين شورا اشاره كرد و گفت :شوراي پايايي برق كشور در سال 87 در معاونت برق و انرژي با هدف توسعه فرهنگ تامين و حفظ پايداري شبكه برق ، بهبود نظام برنامه ريزي تامين و حفظ پايايي ،توسعه ،تكميل و بهبود نظام مند مجموعه استانداردها و دستور العمل هاي مربوط به پايايي ،بهبود تعاملات اثر گذاران ،انضباط فني و سازماني ،بهبود نظام برنامه ريزي تامين و حفظ پايايي و بهبود نظام چرخه اطلاعات پايايي بوده است .
وي تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه پايايي برق كشور را يكي از چارچوب هاي اصلي اين شورا مطرح كرد و اظهار داشت :ساماندهي مديريت دانش ،بهبود نظام پيش بيني و ريشه يابي حوادث در شبكه هاي برق ،توسعه دانش و نظام هاي آموزشي از جمله اين موارد بوده است .
کد خبر : 86812
تاریخ : دو شنبه ، ١٩ شهریور ١٣٩٧ ٠٨:٣١
تعداد بازديد : ٧٤٥