مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان

از پيك بحراني 97 با موفقيت عبور كرده ايم، از مردم تشكر مي كنم.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: از پيك بحراني مصرف برق تابستان 97 با موفقيت عبور كرده ايم و اين موفقيت را مرهون همكاري فوق العاده ادارات، صنايع به ويژه مردم در مديريت مصرف هستيم، لازم مي دانم كه از همه آنها تشكر و قدرداني كنم.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، مديرعامل اين شركت گفت: از پيك بحراني مصرف برق تابستان 97 با موفقيت عبور كرده ايم و اين موفقيت را مرهون همكاري فوق العاده ادارات، صنايع به ويژه مردم در مديريت مصرف هستيم، لازم مي دانم كه از همه آنها تشكر و قدرداني كنم.
محمود دشت بزرگ با بيان آنكه همكاري بي نظيري در مديريت مصرف برق در استان شكل گرفته بود و از امروز ساعت كار ادارات ... به روال عادي برگشته است، اظهار داشت: خوزستان رتبه اول صرفه جويي مصرف برق را در كشور به دست آورد و اين تنها با برنامه ريزي مديران صنعت برق استان و همكاري مديريت ارشد استان، مردم و رسانه ها قابل دستيابي بود.
وي با بيان اينكه بر خلاف سال هاي گذشته براي اولين بار در تاريخ پيك مصرف برق خوزستان در تابستان 97 منفي بوده، تصريح كرد: بر خلاف ديگر استان ها، خوزستان هيچگونه خاموشي برنامه ريزي شده اي نداشت چرا كه مردم خود پيش قدم شدند و صرفه جويي لازم در مصرف برق را داشته اند.
مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان بيان كرد: مطابق سال هاي قبل و گرماي هوا پيش بيني رشد 5 درصدي در مصرف برق را داشته ايم كه با صرفه جويي هاي صورت گرفته نه تها رشدي نداشتيم بلكه كاهش 3 درصدي را نيز داشته ايم، اگر اين كاهش مصرف صورت نمي گرفت و پيش بيني رشد 5 درصدي عملي مي شد نيازمند احداث يك نيروگاه 1000 مگاوات آمپري براي جبران كمبود توليد در استان بوده ايم.
دشت بزرگ افزود: اين موفقيت در عبور از پيك مصرف برق در شرايطي رخ داده كه به دليل خشكسالي و كاهش آورد سدهاي توليد برق آبي، عملا سهم توليد اين نيروگاه ها از ابتداي سال تا پايان تيرماه تنها 20 درصد از كل انرژي توليدي بوده است.
وي گفت: در كنار صرفه جويي هاي صورت گرفته، بخشي از كمبود توليد برق در استان از طريق خطوط تبادلي كه قبلا ظرفيت آن را ايجاد كرده بوديم تامين شد.
کد خبر : 86797
تاریخ : شنبه ، ١٧ شهریور ١٣٩٧ ١١:٥٧
تعداد بازديد : ٦٧٥
فرستنده خبر : حسن دهقاني