يازدهمين نشست كميته مديريت عملكرد شركت برق منطقه اي تهران برگزار شد

يازدهمين نشست كميته مديريت عملكرد شركت برق منطقه اي تهران، 14 مرداد ماه سال جاري با حضور معاونان و مديران شركت و مشاوران شركت خدمات پشتيباني در دفتر معاونت منابع انساني برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي تهران؛ يازدهمين نشست كميته مديريت عملكرد، مرداد ماه سال جاري با حضور مديران و معاونان شركت و مشاوران شركت خدمات پشتيباني در دفتر معاونت منابع انساني برگزار شد كه طي آن قنبري رئيس كميته مديريت عملكرد و معاون منابع انساني طي سخناني، راهكار مناسب براي تكميل فرآيند ارزشيابي عملكرد سال گذشته را لزوم ورود افراد به سيستم و همكاري بيشتر در اين زمينه بيان كرد و افزود: اين معاونت به همراه دفتر ICT آمادگي دارد در اين خصوص همكاري هاي لازم با كليه معاونت ها و دفاتر مستقل شركت ـ به ويژه معاونت بهره برداري ـ را داشته باشد.

قنبري با اشاره به تاكيد مديرعامل شركت مبني بر تكميل مراحل فرآيند ارزشيابي عملكرد و فصلي شدن آن، خاطر نشان ساخت: همه واحدهاي سازماني شركت حداكثر تا پايان هفته آتي نسبت به تكميل فرمهاي ارزشيابي و ارسال آن به امور كاركنان در بستر ERP اقدام كنند.

وي در خصوص مكانيزاسيون مدل جديد فرآيند ارزشيابي عملكرد و فصلي شدن آن يادآور شد؛ ظرف دو هفته آينده پيمانكار شركت موظف به ارائه ي درفت اوليه براي پياده سازي در شركت برق منطقه اي تهران است.

در بخش ديگر اين نشست مدير امور كاركنان، با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان و تاكيد بر لزوم تكميل هرچه سريعتر فرم هاي ارزشيابي كاركنان عنوان كرد: برخي از واحدهاي سازماني و عمدتاً واحدهاي سازماني هنوز اقدام به تكميل ارزشيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي نكرده اند كه بايد هرچه در اين مورد اقدام كنند.

شريفي در ادامه با اشاره به فصلي شدن ارزشيابي عملكرد كاركنان در مدل جديد، بر اهميت اتمام و تكميل فرآيند پيشين، قبل از آغاز فرآيند جديد تاكيد كرد.

وي در خصوص شكايت هاي رسيده به دبير خانه كميته اعترضات ارزشيابي عملكرد كاركنان نيز عنوان داشت، كه تاكنون سه مورد درخواست رسيدگي به شكايت، به اين دبيرخانه ارسال شده است.

در ادامه اين نشست مدير دفتر هماهنگي و برنامه ريزي معاونت بهره برداري، با اشاره به پيچيدگي هاي خاص و حجم بالاي كاركنان تحت سرپرستي معاونت بهره برداري؛ آن را سبب كند شدن فرآيند تكميل فرم هاي ارزشيابي عملكرد در اين معاونت دانسته و يكي از دلايل تأخير در تكميل فرمهاي ارزشيابي را آشنا نبودن مديران و كاركنان با مراحل ارزشيابي در بستر ERP ذكر كرد.

امام ويردي در ادامه پيشنهاد تهيه يك فايل دمو در مورد تكميل فرمهاي ارزشيابي به منظور آشنايي مديران و كاركنان با مراحل ارزشيابي كاركنان در بستر ERP، را مطرح كرد.

مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري، نيز پس از تشريح مدل ارزشيابي عملكرد؛ اعضا و همكاران دفتر ICT را نسبت به تغييرات جديد بوجود آمده (وفق نظر مديرعامل) مطلع ساخت.

ناصحي در ادامه، با اشاره به بارگذاري نشدن شاخص هاي اختصاصي برخي از كاركنان ـ در بستر ERP ـ اعلام كرد: اين دسته از افراد (حدود 25 نفر) هنوز شاخص هاي اختصاصي تعريف شده را براي دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري ارسال نكرده اند كه با هماهنگي امور كاركنان، اين ليست در اختيار نمايندگان معاونت هاي مربوط قرار گرفت تا پيگيري هاي لازم به منظور ارسال شاخص هاي اختصاصي افراد ياد شده انجام شود.

کد خبر : 86544
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٤٦
تعداد بازديد : ٦١٧
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي