با هزينه اي بالغ بر 5/3 ميليارد تومان

كابل 63 كيلوولت چهارمداره سعادت آباد – نمايشگاه – استقلال برق دار شد

پروژه كابل كشي 63 كيلوولت سعادت آباد – نمايشگاه – استقلال به طول 8/1 كيلومتر و با هزينه اي بالغ بر 35 ميليارد ريال به صورت چهارمداره انجام و كابل يادشده برق دار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق تهران، مجري طرح خطوط فوق توزيع؛ از پروژه كابل كشي63 كيلوولت خشك سعادت آباد – نمايشگاه – استقلال به طول 8/1 كيلومتر و با هزينه اي بالغ بر 35 ميليارد ريال به صورت چهارمداره با هادي به مقطع 800*1 ميليمترمربع آلومينيوم در محدودة سعادت آباد بصورت دفني خبر داد.

بنابراين گزارش؛ هدف از اجراي پروژه تغذيه پست هاي 20/63 كيلوولت استقلال و پونك از پست 63/400 كيلوولت سعادت آباد اعلام شد كه علاوه بر افزايش قابليت اطمينان شبكه، باعث كاهش بار پست نمايشگاه و كم كردن احتمال خطر شبكه شده است.

اين گزارش مي افزايد اجراي قسمتي از اين طرح در زمستان با بارندگي هاي شديد همراه شد كه به علت شيب زياد منطقه، اكيپ اجرايي را با مشكلاتي مانند شستشوي مسير حفاري و مصالح روبرو كرد.

همچنين قرار گرفتن مسير پروژه در محدوده شهري و وجود خطوط گاز و لوله هاي آب فشارقوي از ديگر چالشهاي موجود در اين پروژه بود. كابل 63 كيلوولت چهارمداره سعادت آباد – نمايشگاه - استقلال 12مرداد ماه برق دار شد.

کد خبر : 86543
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٣٧
تعداد بازديد : ٦١٧
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي