برگزاري سمينار زنان و توسعه پايدار در برق منطقه اي خوزستان

سمينار نقش زنان در توسعه پايدار و سياست هاي دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده با حضور مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان و پرسنل زن شركت برق منطقه اي خوزستان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، سمينار نقش زنان در توسعه پايدار و سياست هاي دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده با حضور مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان و پرسنل زن اين شركت برگزار شد.

مشاور مديرعامل اين شركت در امور زنان و خانواده گفت: زنان نقش بسزائي در توسعه دارند و براي رسيدن به معيار توانمند سازي زنان نياز به يك حركت همه جانبه در همه زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، ساختار حقوقي و تغيير تدريجي باورها و ارزش ها و برنامه ريزي صحيح وجود دارد.

شهناز احمدي روزبهاني ادامه داد: يكي از مهمترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند، چرا كه مطالعات توسعه اي نشان مي دهد توسعه پايدار بدون در نظر گرفتن نقش زنان در جامعه ممكن نيست.

وي اضافه كرد: نقش زنان در توسعه، مستقيما با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي شود.

مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده بيان كرد: زنان بايد به دانش مديريت، خود باوري، پشتيباني از همديگر، داشتن ايده هاي مناسب و خلاق، رعايت قوانين و مقررات كشوري و اداري و .. آشنا شوند و آمادگي لازم را براي گرفتن نقش هاي جديد داشته باشند.

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان نيز در اين جلسه با اشاره به فعاليت هاي بانوان در شغل هاي مختلف، گفت: سهم و نقش زنان در توسعه ديده نمي شود اين در حالي است كه زنان به عنوان نيمي از جامعه بايد در همه حوزه ها حضور داشته باشند.

سيده فرانك موسوي تصريح كرد: توسعه ابعاد مختلفي داشته و يكي از مهم ترين آنها توجه به سرمايه انساني است، زنان نيز به عنوان نيمي از اين سرمايه انساني داراي استعدادها و توانايي هاي ويژه اي هستند كه مي توانند در به حركت درآوردن چرخ هاي توسعه كشور نقش بسزايي داشته باشند.

وي با بيان اينكه خوزستان ظرفيت هاي بالايي براي انتخاب مديران زن در سطوح بالاي مديريتي دارد، اظهار كرد: طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور، بايد تا آخر اين برنامه 30 درصد مناصب دولتي در اختيار بانوان قرار بگيرد، اميدواريم كه اين امر محقق شود.

کد خبر : 86541
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١١:١٩
تعداد بازديد : ٦٣٩
فرستنده خبر : حسن دهقاني