احداث كابل زميني خروجي ايستگاه توحيد منطقه كيانپارس اهواز

مدير امور برق منطقه2شهرستان اهواز: با هدف پايداري شبكه برق كابل زميني خروجي ايستگاه توحيد منطقه كيانپارس اهواز با اعتباري بالغ بر 13ميليارد ريال احداث شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع اهواز، تجهيزات و همچنين تامين برق وجود دارد كه در اين راستا با در نظر گرفتن مبلمان و زيبائي بصري جاده ساحلي و محيط شهري كابل زميني خروجي ايستگاه توحيد واقع در خيابان سروش شرقي به منظور رفع موانع موجود احداث شد.

وي در ادامه افزود: عمليات احداث شبكه زميني خروجي ايستگاه توحيد كيانپارس، بطول 1040متر و استفاده از 3120 متركابل زميني فشار متوسط 300*1 و ساخت 20 دريچه دسترسي از فيدر 3022 واقع در خيابان سروش شرقي به طرف خيابان 9شرقي احداث شد.

مدير امور برق منطقه 2 شركت توزيع نيروي برق اهواز خاطرنشان كرد: اين پروژه در راستاي پايداري شبكه برق بخش هايي از منطقه كيانپارس اجرا شده است.

توكلي در پايان گفت: اين پروژه با اعتبار13ميليارد و 600 ميليون ريال و از محل منابع داخلي تامين و مورد بهره برداري قرار گرفت.

کد خبر : 86540
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١٠:٣١
تعداد بازديد : ٦٣٥
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي