احداث كابل زميني خروجي ايستگاه توحيد منطقه كيانپارس اهواز

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع اهواز، تجهيزات و همچنين تامين برق وجود دارد كه در اين راستا با در نظر گرفتن مبلمان و زيبائي بصري جاده ساحلي و محيط شهري كابل زميني خروجي ايستگاه توحيد واقع در خيابان سروش شرقي به منظور رفع موانع موجود احداث شد.

وي در ادامه افزود: عمليات احداث شبكه زميني خروجي ايستگاه توحيد كيانپارس، بطول 1040متر و استفاده از 3120 متركابل زميني فشار متوسط 300*1 و ساخت 20 دريچه دسترسي از فيدر 3022 واقع در خيابان سروش شرقي به طرف خيابان 9شرقي احداث شد.

مدير امور برق منطقه 2 شركت توزيع نيروي برق اهواز خاطرنشان كرد: اين پروژه در راستاي پايداري شبكه برق بخش هايي از منطقه كيانپارس اجرا شده است.

توكلي در پايان گفت: اين پروژه با اعتبار13ميليارد و 600 ميليون ريال و از محل منابع داخلي تامين و مورد بهره برداري قرار گرفت.

کد خبر : 86540
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١٠:٣١