مهندس بلبل آبادي

احداث 60 مگاوات انرژي خورشيدي در استان گيلان

فقدان ريزگردها و بادخيز بودن مناطق منجيل و لوشان از جمله ويژگيهاي ممتاز استان گيلان است كه موجب شده 3 شركت در مجموع متقاضي احداث 60 مگاوات انرژي خورشيدي در استان گيلان باشند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهندس بلبل آبادي مديرعامل اين شركت با اشاره به رويكرد دنيا در استفاده از انرژي هاي پاك و تجديدپذير گفت: استان گيلان از موهبت الهي و موقعيت استراتژيك بسيار خوبي از لحاظ انرژيهاي تجديدپذير برخوردار بوده و با توجه به پتانسيل هاي خوبي كه در استان گيلان از لحاظ انرژي بادي، آبي و انرژي خورشيدي به عنوان انرژي پاك و تجديدپذير وجود دارد، بايد با برنامه ريزي امكان استفاده از پتانسيل انرژي هاي مختلف را با توجه به توان مالي فراهم كنيم.

وي افزود: با توجه به اينكه مسئولين كشوري مقدار تابش در استان گيلان را مناسب نمي ديدند، اعتقادي به ساخت نيروگاه خورشيدي در منطقه گيلان نداشتند. با رايزني هاي انجام شده در اين زمينه و دلايل علمي و منطقي كه كارشناسان هواشناسي استان گيلان در خصوص منطقه منجيل و لوشان ارائه كردند اين رويكرد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت.

مطالعات انجام شده نشان داد كه مناطق منجيل و لوشان، مناطق بسيار خوبي براي سرمايه گذاري جهت توليد انرژي الكتريكي به وسيله سلولهاي خورشيدي هستند.

مديرعامل شركت برق منطقه اي گيلان با اشاره به مزاياي ويژه استان گيلان در زمينه انرژي خورشيدي، افزود: منطقه جفرافيايي منجيل و لوشان در استان گيلان فاقد ريزگردها بوده كه اين مزيت به همراه بادخيز بودن منطقه موجب مي شود گرد و خاك بر روي پانل هاي خورشيدي ننشيند كه اين ويژگي ممتاز ضمن آنكه موجب خنك شدن سلولهاي خورشيدي مي شود بازده سلولهاي خورشيدي را افزايش مي دهد.

مهندس بلبل آبادي به عملكرد شركت در راستاي انرژي تجديدپذير خورشيدي اشاره كرد و افزود: شركتهاي SUNFARMING، ALENSYS و شركت سولار انرژي برسام از جمله شركتهايي هستند كه متقاضي توليد انرژي خورشيدي در استان گيلان هستند.

اين 3 شركت در مجموع متقاضي احداث 60 مگاوات انرژي الكتريكي به وسيله سلولهاي خورشيدي در مناطق جنوب استان گيلان هستند كه انشاءا... به زودي شاهد بهره برداري از نيروگاه هاي خورشيدي در استان باشيم.

کد خبر : 86538
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١٠:١٤
تعداد بازديد : ٥٨٢