تاريخ سازي "كاهش مصرف برق خوزستان" در سال

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: براي اولين بار در تاريخ صنعت برق خوزستان، پيك مصرف برق در تابستان 97 منفي بوده و كاهش 3/2 را نشان مي دهد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، مديرعامل اين شركت گفت: براي اولين بار در تاريخ صنعت برق خوزستان، پيك مصرف برق در تابستان 97 منفي بوده و كاهش 3/2 را نشان مي دهد.

محمود دشت بزرگ اظهار كرد: رشد پيك 5 درصدي را براي سال 97 پيش بيني كرده بوديم اما با اقدامات مديريت مصرف شركت هاي برق و همراهي مردم نه تنها افزايش رشدي نداشتيم بلكه تا امروز كاهش 3/2 درصدي داشته ايم.

وي ادامه داد: بيشترين نياز مصرف مربوط به تاريخ 6 مرداد ماه با هفت هزار و 790 مگاوات بود كه اگر به صنايع و مصرف شهري محدوديت نمي داديم با عبور از پيك هشت هزار و 220 مگاواتي سال 96 به مصرف هشت هزار و 270 مگاوات مي رسيديم.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان مصرف برق در يكي دو هفته آينده را حساس دانست و افزود: با همراهي مردم و اقدامات مديريت مصرف پيش بيني مصرف هفت هزار و 900 مگاوات را براي دو هفته پيش رو كرده ايم و از پيك سال قبل عبور نخواهيم كرد.

دشت بزرگ به اوج مصرف برق در 24 ساعت گذشته ( 19 مرداد ماه) نيز اشاره كرد و افزود: مقدار پيك مصرف در ساعت 16 و 14 دقيقه هفت هزار و 455 مگاوات بوده كه نسبت به مصرف هفت هزار و 798 مگاواتي مدت مشابه در سال قبل كاهش 4/3 را نشان مي دهد.

کد خبر : 86536
تاریخ : شنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٣٢
تعداد بازديد : ٥٤٦
فرستنده خبر : حسن دهقاني