روشنايي معابر بخش هاي مختلف در كلانشهر اهواز بهبود يافت

اهواز در راستاي تحقق حقوق شهروندي و زيباسازي محيطي، تعداد 4393 دستگاه كله چراغ روشنائي معابر، در نقاط مختلف كلانشهراهواز اصلاح و يا نصب شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع اهواز، معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت دراين باره گفت: يكي از زيبائي هاي شهرستان اهواز با وجود شرايط آب و هوايي گرم، فعاليت مراكزتجاري، پاركها و اماكن عمومي در شبها است كه سرزندگي خاصي به اين شهرداده و كمك به بهبود و استمرار اين روند در دستور كار ما قراردارد.

در اين راستا با نصب و اصلاح 4393 دستگاه كله چراغ در نقاط مختلف، علاوه برتامين روشنائي معابر، امنيت معابر عمومي نيز افزايش پيدا كرد.

مهندس سعيدآقايي در بخش ديگري ازسخنان خود افزود: عوامل محيطي همچون گرماي هوا و گرد وخاك آسيب زيادي به شبكه وارد مي كنند لذا با بررسي و اورهال مستمر تجهيزات، لامپ ها و وسايل مربوطه و همچنين استفاده كارشناسان اين شركت ازآخرين توليدات مربوط به سيستم هاي روشنائي كه هم تامين كننده زيبائي بصري، بلحاظ طراحي ظاهري لامپها و هم تامين كننده لوكس نور باشند، زمينه برخورداري از نعمت روشنائي محيطي را براي مردم فراهم مي كنند.

معاونت بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را 4ميليارد و 832 ميليون ريال برآورد كرد.

کد خبر : 86528
تاریخ : شنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٧ ٠٧:٣١
تعداد بازديد : ٦٠٢
فرستنده خبر : عليرضا شكرخدايي